Aanzienlijke toename van kinderen opgroeiend met ouders met psychische aandoeningen of verslaving

LLara 7 september 2023 20:32

Meer dan een kwart van de thuiswonende kinderen groeit op met ouders die kampen met psychische aandoeningen of verslaving, resulterend in een verhoogd risico voor de kinderen om later zelf gelijkaardige problemen te ontwikkelen, volgens het Trimbos-instituut.

Kinderen lopen hoger risico op psychische problemen

In Nederland groeit meer dan een kwart van de kinderen die thuis wonen op met een ouder of beide ouders die kampen met psychische problemen of verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Dit verhoogt hun risico op het ontwikkelen van psychische problemen op latere leeftijd met 2 tot 4 keer. Deze bevindingen zijn afkomstig van het Trimbos-instituut, dat zich bezighoudt met geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Volgens de meest recente cijfers van het Trimbos-instituut is het aantal kinderen dat opgroeit met ouders met psychische aandoeningen of verslaving aanzienlijk gestegen. Tien jaar geleden werd dit aantal nog geschat op 577.000, maar nu is dat opgelopen tot ongeveer 900.000. De werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk nog hoger, aangezien in dit onderzoek alleen is gekeken naar specifieke stoornissen zoals depressies, angststoornissen en ADHD, en naar alcohol- en drugsverslaving.

Negatieve gevolgen voor kinderontwikkeling

Kinderen die opgroeien met ouders die lijden aan psychische problemen of verslaving kunnen op verschillende manieren worden belemmerd in hun ontwikkeling. Ze kunnen thuis geconfronteerd worden met stressvolle situaties, die hun emotionele welzijn en schoolprestaties kunnen beïnvloeden. Ze kunnen ook moeite hebben met het aangaan van relaties en het stellen van grenzen, en hebben een verhoogde kans op echtscheiding in de toekomst.

Hulp bereikt kinderen niet altijd

Hoewel meer dan de helft van de ouders in deze gezinnen in het afgelopen jaar contact heeft gehad met professionals over hun psychische problemen of verslaving, bereikt hulp en ondersteuning niet altijd de kinderen. Dit onderstreept het belang van het vinden van nieuwe manieren om deze kinderen te bereiken en hen de preventieve ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.