Advies Gezondheidsraad: Werknemers met regelmatige tekenbeten moeten TBE-vaccin krijgen

LLara 24 augustus 2023 12:22

De Gezondheidsraad adviseert dat werknemers die regelmatig tekenbeten oplopen, zoals mensen die in bos- en duingebieden werken, zich moeten laten vaccineren tegen tekenencefalitis (TBE). Dit is een zeldzame, maar potentieel dodelijke aandoening veroorzaakt door tekenbeten.

Vaccinatie tegen TBE voor risicowerknemers

Voor diegenen die door hun werk regelmatig tekenbeten oplopen, zoals mensen die in bos- en duingebieden werken, adviseert de Gezondheidsraad een vaccinatie tegen TBE. Het gaat hierbij om een zeldzame maar potentieel dodelijke aandoening die door tekenbeten kan worden veroorzaakt.

Zeldzame maar gevaarlijke TBE ziekte

TBE, voluit tick-borne encephalitis, is een virusziekte die meestal geen symptomen veroorzaakt of slechts milde griepachtige klachten. In sommige gevallen kan echter hersenvliesontsteking of hersenontsteking ontstaan, wat levensbedreigend kan zijn. In Nederland is naar schatting slechts 0,02 procent van alle teken besmet met het TBE-virus, waardoor de kans om ernstig ziek te worden klein is voor de meeste mensen.

Risico op TBE groter voor bepaalde werknemersgroepen

Werknemers die hele dagen in gebieden werken waar veel teken voorkomen, zoals bos- en duingebieden, of werknemers in laboratoria die in contact kunnen komen met TBE, lopen een hoger risico op infectie. Volgens de Gezondheidsraad zouden deze groepen een vaccinatie aangeboden moeten krijgen van hun werkgever.

Ook na vaccinatie is het belangrijk dat werknemers die in tekenrijke gebieden werken, andere preventieve maatregelen blijven nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het dragen van beschermende kleding en het gebruik van insectenwerende middelen. De vaccinatie beschermt namelijk niet tegen andere ziekten die door teken worden overgebracht, zoals de ziekte van Lyme.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.