Afname doden door aids en nieuwe hiv-diagnoses in Nederland begint te stagneren

LLara 23 november 2023 11:47

Het aantal overlijdensgevallen door aids en het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland lijkt te dalen, maar het tempo van deze daling lijkt te stagneren. Effectieve preventie en tijdige diagnose spelen een cruciale rol om deze trend om te keren.

Hiv-diagnoses en aids-sterfgevallen in 2022

Hoewel de sterftecijfers in 2022 lieten zien dat 21 mensen in Nederland stierven als gevolg van aids en er 393 nieuwe hiv-diagnoses werden gesteld, benadrukt de Stichting HIV Monitoring het belang van bewustwording en toegankelijkheid van preventieve maatregelen tegen hiv, vooral onder jongere en oudere mannen die seks hebben met mannen.

Daling van nieuwe hiv-diagnoses vertraagt

Hoewel er een duidelijke daling is in het aantal nieuwe hiv-diagnoses sinds 2010, met een totale afname van 67%, lijkt het tempo van deze daling in recente jaren te stagneren. Het is cruciaal om deze trend om te keren door middel van effectieve preventie en tijdige diagnose.

Belang van vroege hiv-diagnose

In de periode 2020-2022 werd bijna de helft (48%) van de hiv-diagnoses in een laat stadium gesteld, wat de kans op ziekenhuisopname en overlijden verhoogt. Tijdige diagnose kan ernstige gezondheidsschade voorkomen en de levensverwachting bijna gelijk maken aan die van mensen zonder hiv.

Er is een sterke daling waargenomen in het aantal nieuwe hiv-infecties in Amsterdam van 2010 tot 2022, met een indrukwekkende daling van 95%. Dit succes wordt toegeschreven aan de samenwerking tussen gemeente, gezondheidsinstellingen, belangengroepen, de GGD en het gebruik van PrEP, evenals een snellere detectie van acute infecties.

Aan het einde van 2022 waren er naar schatting 24.400 mensen in Nederland die leven met hiv. Van deze groep zijn er 21.978 begonnen met de behandeling met antiretrovirale middelen, een behandeling die bij 96% van hen het virus succesvol onderdrukt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.