AI-model BERT: Vroege corona-uitbraken gedetecteerd door analyse van huisartsbezoeken

LLara 19 oktober 2023 08:56

Een door het UMCG ontwikkeld AI-model, genaamd BERT, analyseert huisartsconsulten en herkent coronaklachten. Dit kan vroegtijdig signaleren of er sprake is van een corona-uitbraak. Deze innovatieve methode kan een game-changer zijn in de vroege detectie van infectieziekten.

AI-model BERT analyseert huisartsconsulten

Het AI-model BERT, ontwikkeld door het UMCG, functioneert door het analyseren van de teksten die huisartsen invullen tijdens consulten. Het model kan vaststellen welke klachten een patiënt heeft en welke observaties de arts maakt. Het unieke aan BERT is dat het in staat is om coronaklachten te onderscheiden van andere ziektesymptomen, zoals die van griep of een verkoudheid. Dit maakt het een uiterst nuttig instrument voor vroegtijdige detectie en differentiatie van symptomen.

BERT traint op 300.000 huisartsconsulten

De AI BERT heeft geleerd om Covid-19 te herkennen door te trainen op een enorme hoeveelheid data: 300.000 huisartsconsulten van patiënten die een bevestigde corona-diagnose hadden. Dit leerproces, ook wel machine learning genoemd, stelde het model in staat om te leren hoe het onderscheid kan maken tussen verschillende klachten en symptomen. Dit maakt het mogelijk om coronaklachten vroegtijdig en accuraat te identificeren.

BERT toont opkomst van corona in 2020 aan

Opvallend aan de werking van het AI-model BERT is dat het de opkomst van corona in 2020 kon aantonen. Het model bleek buitengewoon effectief in het onderscheiden van Covid-19 van andere ziekten, met een nauwkeurigheidspercentage van maar liefst 97%. Dit onderstreept het potentieel van AI in de gezondheidszorg, met name in de vroegtijdige detectie van uitbraken van infectieziekten.

Naast het vroegtijdig detecteren van corona, heeft het AI-model BERT nog andere mogelijke toepassingen. Het zou kunnen helpen om post-covid-syndroom te verklaren door te achterhalen wie lichamelijke klachten zou kunnen hebben als gevolg van een infectie in de eerste fase van de pandemie. Bovendien kan het model worden gebruikt om het zorggebruik bij de huisarts voor corona te monitoren, nu veel mensen zich niet meer laten testen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.