Alarmerende daling van vaccinatiegraad onder kinderen in Den Haag

LLara 14 maart 2024 07:46

In Den Haag is de vaccinatiegraad onder kinderen voor twaalf ernstige infectieziekten aanzienlijk gedaald, wat aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De algehele vaccinatiegraad in de stad is sinds 2020 met 10 procentpunt gedaald.

Gevallende vaccinatiegraad in Den Haag

Er is een zorgwekkende daling in de vaccinatiegraad onder kinderen in Den Haag geconstateerd. De stad ziet een afname voor vaccinaties tegen twaalf ernstige infectieziekten zoals mazelen, de bof, kinkhoest en polio. Deze trend beperkt zich niet tot individuele wijken, maar strekt zich uit over de gehele stad. Hierdoor is er een aanzienlijk risico op uitbraken van deze potentieel gevaarlijke ziekten.

Aanzienlijke daling sinds 2020

Sinds 2020 is de vaccinatiegraad over de hele stad gedaald met 10 procentpunt. Dit is een aanzienlijke afname, gezien het feit dat een hoge vaccinatiegraad belangrijk is om de verspreiding van ernstige infectieziekten te voorkomen. Door deze daling kunnen er in de toekomst mogelijk uitbraken van deze ziekten plaatsvinden.

De felle maatschappelijke discussie over de veiligheid en het nut van de coronavaccins lijkt twijfel te hebben gezaaid bij mensen die voorheen achter vaccinaties voor kinderen stonden. Deze scepsis draagt bij aan de dalende vaccinatiegraad en toont aan hoe cruciaal het is om accurate en betrouwbare informatie te verstrekken over het belang van vaccinaties.

Hoewel de vaccinatiegraad in het algemeen is gedaald, is deze daling minder uitgesproken bij pasgeborenen en kleuters dan bij schoolgaande kinderen. Dit suggereert dat ouders nog steeds het belang inzien van het vaccineren van hun jongere kinderen tegen ziekten zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

Gemeente neemt maatregelen

Als reactie op de dalende vaccinatiegraad heeft de gemeente een aantal maatregelen aangekondigd. Deze omvatten het uitbreiden van de vaccinatiemogelijkheden en het verbeteren van de voorlichting over het belang van vaccinatie. Onder andere door het inzetten van sleutelfiguren zoals imams, die vaak effectief zijn in het bereiken van gemeenschappen die vaccinaties wantrouwen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.