Alarmerende stijging van denguegevallen in Zuid-Amerika

LLara 25 juli 2023 08:57

Guyana en Suriname, net als vele andere Zuid-Amerikaanse landen, melden een significante toename van dengue (knokkelkoorts). De autoriteiten dringen aan op preventieve maatregelen, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een potentieel recordjaar voor de ziekte.

Aanzienlijke toename denguegevallen in Guyana

Guyana heeft afgelopen week een scherpe stijging van het aantal denguegevallen gemeld. De minister van Volksgezondheid, Frank Anthony, benadrukt het belang van preventieve maatregelen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Hij onthulde dat er afgelopen week 317 positieve gevallen zijn geregistreerd. Ter vergelijking: Guyana worstelde doorgaans met gemiddeld 80 gevallen per week. De meeste van deze gevallen kwamen voor in de regio's twee, drie, vier en vijf.

Recordaantal denguegevallen verwacht

Volgens Anthony is er in heel Zuid-Amerika een toename van het aantal door dengue getroffen personen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) waarschuwde eerder al voor het potentieel van een recordaantal gevallen van knokkelkoorts dit jaar. Deels is dit te wijten aan de opwarming van de aarde, die gunstige omstandigheden schept voor de muggen die het denguevirus verspreiden, vooral de aedes-soort.

Toename denguegevallen en preventiemaatregelen in Suriname

Ook in Suriname is een stijgende lijn van denguegevallen waargenomen. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG) neemt extra maatregelen tegen de ziekte. Naast de lopende dengue-preventieactiviteiten is het BOG van plan de bespuitingswerkzaamheden te verhogen naar gebiedsbespuitingen waar dit nodig is. Deze maatregel is een van de vele preventie-activiteiten die het BOG heeft ondernomen in reactie op de toename van denguegevallen.

In Suriname zijn milieu-inspecties begonnen om broedplaatsen van muggen op te ruimen en inwoners te adviseren over preventieve maatregelen. Zij zullen in de ochtenduren langs de buurten gaan waar er spuitwerkzaamheden gepland zijn en zullen de bewoners voorbereiden op de bespuitingen die in de middag zullen plaatsvinden. Alle werkzaamheden zijn echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, bij regen zullen er geen spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.