Alarmerende Toename CO2-uitstoot Mangrovebossen: een Stijging van 50.000% Voorspeld

LLara 9 maart 2024 07:01

Wetenschappers waarschuwen voor een dramatische piek in de CO2-uitstoot van aangetaste mangrovebossen tegen het eind van deze eeuw. Met steden die zich uitbreiden in kustgebieden komt dit unieke ecosysteem onder druk te staan, waarbij de impact mogelijk groter is dan we tot nu toe hebben voorzien.

Mangrovebossen: unieke CO2-sinks onder druk

Mangrovebossen, een bijzonder soort bosgebied bestaande uit mangroven - struiken of bomen met bovengrondse wortels - zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem. Ze hebben namelijk de unieke eigenschap om grote hoeveelheden CO2 op te slaan in de grond. Echter, de uitbreiding van kuststeden bedreigt deze bossen en verhoogt hun CO2-uitstoot aanzienlijk. De stijgende menselijke bevolkingsdichtheid en de vernietiging van mangroves hebben een directe impact op deze belangrijke CO2-sink.

Door de voortdurende vernietiging van mangrovebossen is de hoeveelheid CO2 die deze bossen kunnen opnemen, aanzienlijk afgenomen. Dit verschijnsel is al gaande en zal naar verwachting in de komende decennia niet verminderen. Dit komt niet alleen omdat meer mangroven worden vernietigd, maar ook omdat de overblijvende bossen steeds dichter bij bewoonde gebieden komen te liggen en daardoor minder goed in staat zijn om CO2 op te nemen.

CO2-opslagcapaciteit mangroven daalt nabij steden

Een recente studie maakte gebruik van een regressiemodel om het verband tussen de locatie van mangroven en hun vermogen om CO2 op te slaan te onderzoeken. Het onderzoek wees uit dat mangroven in de buurt van steden ongeveer 37% minder CO2 kunnen opslaan in vergelijking met mangroven in onbewoonde gebieden. Dit kan worden verklaard doordat er minder voedingsstoffen in de grond zitten nabij steden, waardoor de mangroven minder goed hun functie kunnen vervullen.

Verwachte toename CO2-uitstoot door stadsuitbreiding

Naarmate de wereldbevolking groeit en steden blijven uitbreiden, wordt verwacht dat de CO2-uitstoot van mangrovebossen tegen het eind van deze eeuw aanzienlijk zal toenemen. Meer mangroven zullen ruimte moeten maken voor groeiende steden, terwijl de overblijvende mangroven, dichter bij stedelijke gebieden, minder efficiënt zullen werken. Dit kan de jaarlijkse CO2-uitstoot verhogen van 7,92 miljoen ton naar 3,392 miljoen ton.

Hoewel het onderzoek inzicht geeft in de huidige uitdagingen, roept het ook nieuwe vragen op en benadrukt het de behoefte aan verder, lokaal onderzoek. Zo werd bijvoorbeeld vastgesteld dat de gevonden associatie afzwakt wanneer weerfactoren, zoals temperatuur en neerslag, worden meegenomen. Dit suggereert dat andere elementen de mangrovegrond kunnen helpen bij het vasthouden van CO2, wat verder onderzoek vereist om de bevindingen te versterken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.