Baanbrekende test vergroot de vroege ontdekking van darmkanker

LLara 15 februari 2024 18:31

Een nieuwe, effectievere test om darmkanker op te sporen is ontwikkeld en kan het aantal Nederlanders met darmkanker met 21% verminderen, en mogelijk leiden tot een daling van het sterftecijfer met 18%. Deze baanbrekende test kan een game changer zijn in de vroege detectie en daaropvolgende behandeling van darmkanker.

Nieuwe test ontdekt darmkanker eerder

De nieuwe test, ontworpen om darmkanker op te sporen, heeft bewezen effectiever te zijn dan de huidige standaardtest. Door de ontlasting op meer stoffen te controleren, is de nieuwe test in staat om de gevorderde voorstadia van darmkanker eerder te ontdekken. Dit is een cruciale vooruitgang, omdat de vroege detectie van kanker vaak het verschil kan maken tussen een succesvolle behandeling en een ernstige, soms fatale, ziekte.

Nieuwe test vermindert darmkanker en sterfte

Gezien de hoge prevalentie van darmkanker in Nederland, zou de invoering van deze nieuwe test een aanzienlijke impact kunnen hebben. De onderzoekers suggereren dat de test het aantal gevallen van darmkanker in Nederland met 21% kan verminderen, en mogelijk het sterftecijfer met 18% kan verlagen. Dit zou een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid en levensduur van veel mensen en kan een doorbraak betekenen in de strijd tegen darmkanker.

mtFIT-test overtreft huidige FIT-test

Bij de vergelijking van de nieuwe mtFIT-test met de huidige FIT-test bleek de mtFIT-test effectiever te zijn in het opsporen van voorstadia van darmkanker, zoals grote poliepen. Dit is belangrijk, omdat deze voorstadia zich vaak ontwikkelen tot kwaadaardige tumoren. Door deze voorstadia vroegtijdig te identificeren en te behandelen, kan de ontwikkeling van volledige kanker worden voorkomen.

Hoewel de nieuwe test mogelijk leidt tot een toename van het aantal kijkoperaties, wordt niet verwacht dat de zorgkosten zullen stijgen. De onderzoekers geloven dat de extra kosten van deze operaties gecompenseerd zullen worden door de besparingen die voortvloeien uit de preventie en vroege behandeling van darmkanker. Dit betekent dat de nieuwe test niet alleen levens kan redden, maar ook kosten kan besparen.

Ondanks de veelbelovende resultaten, is de invoering van de nieuwe test in het Nederlandse bevolkingsonderzoek geen eenvoudige taak. Instanties zoals het RIVM en de Gezondheidsraad moeten eerst een advies uitbrengen, waarna het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beslissing zal nemen. Dit betekent dat er nog enige tijd kan verstrijken voordat de nieuwe test in de praktijk wordt gebracht.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.