Beloftevolle kankermedicijn in de strijd tegen long covid

LLara 10 augustus 2023 19:51

Een experimenteel kankermedicijn zou mogelijk een oplossing kunnen bieden voor de aanhoudende vermoeidheid bij patiënten met long covid. Immunoloog René Lutter en zijn team hebben hierin een belangrijke ontdekking gedaan, maar waarschuwt ook voor voorbarige hoop.

Enzym achter vermoeidheid bij long covid

René Lutter, een immunoloog uit het Amsterdam UMC, heeft een belangrijke ontdekking gedaan in de strijd tegen long covid. Hij ontdekte dat een specifiek enzym verantwoordelijk is voor de extreme vermoeidheid die patiënten met long covid ervaren. Dit draagt bij aan de algemene kennis over de ziekte en biedt mogelijkheden voor toekomstige behandelingen.

Kankermedicijn als mogelijke oplossing

Lutter en zijn team hebben een experimenteel kankermedicijn gevonden dat mogelijk de productie van dit enzym kan stoppen. Dit medicijn zou hierdoor een mogelijke behandeloptie kunnen zijn voor patiënten met long covid. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze bevindingen nog in een experimenteel stadium zijn en verder onderzoek vereisen.

Nog geen tests op mensen

Hoewel de resultaten van het onderzoek hoopgevend zijn, is het medicijn nog niet getest op mensen. Het huidige onderzoek is gebaseerd op laboratoriumtests en het is nog onduidelijk of de resultaten in de praktijk kunnen worden gereproduceerd. Het is daarom van cruciaal belang om realistische verwachtingen te hebben en te wachten op verdere tests en resultaten.

Ondanks het potentieel van het medicijn, zijn de fabrikanten Brystol Myers Squibb en Bayer terughoudend om het middel te verstrekken. Dit komt doordat de werking van het medicijn nog wordt bestudeerd en er nog geen definitieve resultaten zijn. Dit kan de voortgang van het onderzoek en de mogelijke behandeling van patiënten met long covid vertragen.

Het is nog onzeker of het onderzoeksteam van Lutter toegang zal krijgen tot het medicijn. Dit hangt af van meerdere factoren, waaronder de bereidheid van de fabrikanten om het medicijn te verstrekken en de afronding van het huidige onderzoek. Dit kan mogelijke vertragingen veroorzaken in het onderzoek en de potentiële behandeling van long covid.

Kritiek op medicijnbeschikbaarheid

Michael Rutgers, de voorzitter van patiëntenorganisatie PostCovid NL, is kritisch over het feit dat het medicijn nog niet beschikbaar is voor patiënten. Volgens hem benadrukken deze resultaten het belang van voortdurend onderzoek naar long covid en de dringende noodzaak om mogelijke behandelingen zo snel mogelijk beschikbaar te maken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.