Betere chirurgische resultaten door vrouwelijke chirurgen

LLara 5 september 2023 23:42

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Toronto blijkt dat vrouwelijke chirurgen in Canada gemiddeld betere resultaten behalen dan hun mannelijke collega's. De studie toont aan dat patiënten die door een vrouw worden geopereerd minder kans hebben op overlijden, heropname of ernstige complicaties.

Vrouwen leveren beter chirurgisch werk

Het onderzoek, uitgevoerd onder meer dan een miljoen patiënten, toont aan dat vrouwelijke chirurgen in Canada betere resultaten behalen dan hun mannelijke collega's. Patiënten die door een vrouw worden geopereerd hebben minder kans om te overlijden, heropgenomen te worden of ernstige complicaties te ontwikkelen dan diegenen die door een man worden geopereerd. Deze bevindingen ondersteunen de resultaten van een eerder onderzoek in 2017 door dezelfde groep, waarbij de focus lag op de eerste 30 dagen na de operatie.

Hoger sterftecijfer bij mannelijke chirurgen

In het onderzoek werden 25 verschillende typen operaties onderzocht, waaronder hart- en vaatchirurgie en orthopedische, gynaecologische en urologische ingrepen. Volgens onderzoeker Christopher J.D. Wallis lopen patiënten die geopereerd zijn door een mannelijke chirurg, 90 dagen na de operatie 8% meer kans op complicaties. Dit percentage ligt na een jaar op 6%. Het risico op overlijden is zelfs groter: patiënten die door een man worden geopereerd hebben 25% meer kans om te overlijden dan degenen die door een vrouw zijn geopereerd.

Hoewel er geen concrete verklaring is voor de betere resultaten van vrouwelijke chirurgen, stelt Wallis dat er verschillen bestaan in de manier waarop mannelijke en vrouwelijke artsen hun werk uitvoeren. Dit kan variëren van de hoeveelheid tijd die zij met patiënten doorbrengen tot hun communicatiestijl en de mate waarin zij de richtlijnen naleven. Deze factoren kunnen bijdragen aan de opvallende resultaten uit de studie. Ook Zweedse onderzoekers kwamen tot een vergelijkbare conclusie in een studie naar complicaties bij galblaasoperaties, hoewel de verschillen daar minder groot waren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.