Bewezen door een nieuw wiskundig model: 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend'

LLara 7 mei 2024 07:02

Amerikaanse onderzoekers hebben met behulp van een nieuw wiskundig model de bekende uitspraak 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend' bewezen. De studie leidt tot nieuwe inzichten in menselijke relaties en sociale dynamiek.

Nieuw model test oude theorie

Een team van onderzoekers heeft zich gewaagd aan een nieuwe evaluatie van de sociale balanstheorie van de Oostenrijkse psycholoog Fritz Heider. Heiders theorie, die stelt dat mensen van nature streven naar harmonie in hun sociale kringen, werd geformuleerd in de jaren 40 van de vorige eeuw. Het concept van deze theorie is gebaseerd op vier regels die bepalen hoe relaties worden gevormd en onderhouden. Dankzij een nieuw ontwikkeld wiskundig model is men erin geslaagd deze theorie te bevestigen.

Hoewel talloze studies hebben geprobeerd de sociale balanstheorie te bevestigen, zijn ze allemaal tekortgeschoten. De reden? De modellen die werden gebruikt om deze menselijke verbanden te simuleren, waren te vereenvoudigd. Ze konden de complexe aard van menselijke relaties niet nauwkeurig weergeven. Zo werden belangrijke factoren zoals de mate waarin mensen elkaar kennen en de variërende persoonlijkheden binnen een sociale groep, vaak over het hoofd gezien.

Realisme geïntegreerd in het model

Het wiskundige model, ontwikkeld door onderzoekers van de Northwestern University, voegt twee cruciale factoren toe aan de vergelijking. Ten eerste erkent het dat in het echte leven niet iedereen elkaar kent. Ten tweede begrijpt het dat sommige mensen van nature positiever zijn dan anderen. De combinatie van deze twee aspecten zorgt voor een realistischer beeld van menselijke sociale dynamieken en maakte de bevestiging van Heiders theorie mogelijk.

Praktische toepassingen van het model

Deze nieuwe benadering van het modelleren van menselijke relaties is niet alleen theoretisch belangrijk. Het model kan ook praktisch worden toegepast om sociale dynamiek beter te begrijpen. Dit kan variëren van internationale betrekkingen tot de politieke polarisatie in eigen land. Eigenlijk kan het model van pas komen bij elk systeem met een mix van positieve en negatieve interacties, zelfs bij het onderzoeken van de interactie van verschillende medicijnen.

Wanneer we de sociale balanstheorie toepassen op een groep van drie personen, blijkt de aanname van Heider dat mensen streven naar prettige, harmonieuze relaties, nog steeds geldig. In evenwichtige sociale relaties vinden alle mensen elkaar leuk, terwijl in een onevenwichtige relatie, de drie individuen elkaar niet mogen, wat tot grote spanningen kan leiden. Dit aspect van de theorie is van bijzonder belang in het licht van onze huidige samenleving, die gekenmerkt wordt door toenemende polarisatie.

Toekomstige toepassingen van het model

Na de succesvolle bevestiging van Heiders theorie, is het onderzoeksteam nu van plan om de praktische toepassingen van hun bevindingen verder te verkennen. Een van de mogelijke toepassingen is het ontwikkelen van beleid om politieke polarisatie aan te pakken. Maar de mogelijkheden van het nieuwe model zijn niet beperkt tot sociale groepen. Het kan ook worden gebruikt om complexe netwerken te analyseren, zoals die gevonden in het menselijk brein of de interacties tussen verschillende medicijnen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.