Bezorgdheid en weerbaarheid: Ouders worstelen met mentale gezondheid van kinderen

LLara 2 oktober 2023 08:32

Zeven op de tien ouders zijn bezorgd over de mentale gezondheid van hun kinderen, voornamelijk door de invloed van social media, pesten en prestatiedruk. Tegelijkertijd vinden ze dat jongeren sterker kunnen en moeten zijn. Hoe balanceren ze tussen bezorgdheid en het verlangen naar weerbaarheid bij hun kinderen?

Ouders bezorgd over mentale gezondheid kinderen

Uit een onderzoek van EenVandaag onder ruim 3000 ouders met kinderen tussen de 12 en 25 jaar blijkt dat veel ouders zich zorgen maken over de mentale gezondheid van hun kinderen. Deze zorgen worden voornamelijk gevoed door de invloed van social media, pesten en de prestatiedruk waaraan hun kinderen worden blootgesteld. De helft van deze ouders heeft zelf een kind met psychische klachten, voornamelijk in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar.

Coronacrisis veroorzaakt mentale problemen

Veel ouders wijzen naar de coronacrisis als de belangrijkste boosdoener voor de mentale problemen van hun kinderen. De sociale isolatie en het overgaan op online lessen hebben voor veel stress en onrust gezorgd. Echter, nu de situatie langzaam verbetert en kinderen weer naar school gaan en met vrienden afspreken, begint het vertrouwen bij ouders ook weer terug te keren.

Communicatie tussen ouders en kinderen cruciaal

De meeste ouders (87 procent) proberen met hun kinderen te praten over hun psychische klachten en mentale problemen, in een poging om vroegtijdig problemen te identificeren en aan te pakken. Echter, niet alle kinderen zijn bereid om deze zaken met hun ouders te bespreken, waardoor het soms moeilijk is om adequaat hulp te bieden.

Er zijn ouders die vrezen dat hun kinderen door de invloed van school en social media zichzelf problemen aanpraten. Ze benadrukken dat sommige angsten en stresssituaties onderdeel kunnen zijn van de puberteit en niet altijd als problematisch moeten worden gezien. Op deze manier proberen ze de uitdagingen van het opgroeien te normaliseren.

Ouders hebben verschillende meningen over de vraag of jongeren het nu moeilijker hebben dan vroeger. Terwijl 41 procent van hen vindt dat jongeren het nu zwaarder hebben, gelooft 49 procent van niet. Deze laatste groep benadrukt dat elke generatie zijn eigen uitdagingen heeft.

Weerbaarheid bij jongeren: noodzaak of overbodig?

Ondanks de erkenning van de huidige uitdagingen, vinden veel ouders dat jongeren weerbaarder moeten worden. Ze zijn van mening dat jongeren van vroeger meer konden verdragen en dat hedendaagse jongeren sneller problematiseren. Dit toont aan dat ouders worstelen met het balanceren tussen empathie voor de ervaringen van hun kinderen en het verlangen om weerbaarheid bij hen te bevorderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.