Blauwtong-virus zorgt voor wanhoop onder schapenhouders

LLara 30 september 2023 22:21

Het blauwtong-virus veroorzaakt momenteel een hoog sterftecijfer onder schapen, met meer dan duizend dodelijke slachtoffers per dag. De wanhoop onder schapenhouders neemt toe, aangezien er momenteel geen effectieve behandeling is.

Snelgroeiende crisis door blauwtong-virus

Het blauwtong-virus veroorzaakt momenteel een ongekende crisis in de schapenhouderij. De sterfte onder schapen stijgt tot meer dan duizend dieren per dag, waardoor schapenhouders tot wanhoop worden gedreven. Volgens dierenarts Reinard Everts is er behoefte aan ondersteuning en begeleiding, aangezien er geen effectieve therapie is.

Destructieve terugkeer van blauwtong type 3

Het blauwtong-virus van type 3 is de hoofdverantwoordelijke voor de hoge sterfte onder schapen in Nederland. Ondanks dat het virus al vijftien jaar niet meer in het land was, blijkt het nu des te destructiever. De gemiddelde sterfte op getroffen schapenbedrijven ligt tussen de 20 en 25 procent, terwijl de ziektecijfers daar met 70 tot 80 procent flink boven liggen.

Zware zorglast voor schapenhouders

Om het lijden van de door blauwtong getroffen dieren te verzachten, geeft dierenarts Everts adviezen zoals pijnstilling en het regelmatig veranderen van de ligposities van de dieren. Deze verzorging vergt echter veel van de schapenhouders, die dag en nacht met hun dieren bezig zijn. De einde van de uitbraak is nog niet in zicht, wat de wanhoop verder vergroot.

In deze crisissituatie vestigen Everts en zijn collega's hun hoop op een blauwtong type 3-vaccin uit Zuid-Afrika. Dit vaccin zou via een spoedprocedure toegelaten moeten worden in Nederland. Het virus verspreidt zich in een alarmerend tempo, met duizenden dode dieren per dag en er is nog geen einde in zicht.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.