Blauwtongbesmetting neemt toe: Meer dan 1000 landbouwbedrijven melden mogelijk infectie

LLara 5 oktober 2023 21:37

In een week tijd is het aantal vermoedelijke blauwtongbesmettingen bij veebedrijven meer dan verdrievoudigd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat meer dan duizend bedrijven een mogelijke besmetting hebben gemeld.

Toename blauwtongbesmettingen bij veebedrijven

De recente toename van mogelijke blauwtongbesmettingen bij vee is alarmerend. Met meer dan duizend landbouwbedrijven die een mogelijke infectie melden, is er sprake van een significante opmars van de ziekte. Dit is vooral verontrustend gezien het feit dat de ziekte een week geleden nog maar bij ongeveer driehonderd bedrijven was gemeld.

Hoewel er bij 800 bedrijven een duidelijk bevestigde blauwtongbesmetting is, bestaat er bij de resterende bedrijven een sterk vermoeden van een infectie. Dit betekent dat er meer bevestigde gevallen van de ziekte kunnen zijn dan momenteel wordt gemeld, wat de situatie nog zorgwekkender maakt.

De recente opkomst van de blauwtongziekte is niet de eerste in ons land. De virusziekte dook begin september weer op in Nederland, wat heeft geleid tot de huidige toename van besmettingen. Dergelijke uitbraken kunnen grote gevolgen hebben voor de landbouw en veeteelt, wat het belang benadrukt van preventieve maatregelen en continue monitoring.

Verspreiding van blauwtong door knutten

Een belangrijk aspect van de blauwtongziekte is de manier waarop het wordt overgedragen. De ziekte wordt verspreid door knutten, zeer kleine vliegjes. Voornamelijk schapen lopen het risico om ziek te worden, maar ook runderen zijn niet immuun. Het feit dat de ziekte wordt overgedragen door zo'n klein organisme, maakt het zeer lastig om te beheersen en uit te roeien.

Symptomen van blauwtong bij dieren

Blauwtongziekte manifesteert zich door verschillende symptomen bij de getroffen dieren. Als dieren ziek worden, kleurt hun tong blauw - vandaar de naam van de ziekte. Ze hebben ook hoge koorts, kwijlen, lopen kreupel en hebben een opgezwollen rug. Deze symptomen zijn duidelijke indicatoren van de ziekte en zouden alarmbellen moeten laten rinkelen bij veehouders.

Ontwikkeling van een vaccin voor blauwtong

Helaas is er op dit moment nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van de blauwtongziekte. Hoewel er aan een vaccin wordt gewerkt, is het nog onzeker of het op tijd klaar zal zijn om een grote uitbraak te voorkomen. Dit onderstreept het belang van continue monitoring en de noodzaak van snelle actie in geval van een mogelijke infectie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.