Blauwtongvirus BTV3 rukt op: heel Nederland mogelijk voor winter besmet

LLara 16 september 2023 11:01

Het Blauwtongvirus BTV3 verspreidt zich rap door Nederland. Veehouders kunnen nog voor de winter te maken krijgen met een besmetting en de blokkades op besmette bedrijven zijn opgeheven. Bovendien zijn er plannen om een knuttenvrije periode in te stellen.

Snelle verspreiding van Blauwtongvirus BTV3

Er is een snelle verspreiding gaande van het Blauwtongvirus BTV3 in Nederland. Veehouders worden gewaarschuwd voor het risico op besmetting, dat mogelijk al voor de winter landelijk kan zijn. Het virus kan ernstige gevolgen hebben voor zowel rundvee als schapen, met potentieel grote economische consequenties.

Blokkades op besmette bedrijven opgeheven

Demissionair minister Adema heeft besloten om de blokkades op besmette bedrijven op te heffen. Dit beleid was oorspronkelijk bedoeld om de verspreiding van het virus te beperken, maar nu het virus al breed verspreid is, wordt het niet langer als nuttig beschouwd. Nieuwe bedrijven die besmet raken, hoeven dus geen blokkade meer te verwachten.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een zogenaamde 'knuttenvrije periode' af te kondigen. Dit zou kunnen helpen om tijdelijk de handel in levende dieren en dierlijke producten mogelijk te maken, zonder de extra voorwaarden die momenteel voor de verplaatsing vanwege blauwtong gelden. Het piekseizoen van de knutten, de insecten die het virus overbrengen, ligt tussen april en eind oktober/begin november.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.