Bloedtests kunnen vroegtijdige aanwijzingen voor kanker geven

LLara 20 mei 2024 07:01

Een nieuw onderzoek suggereert dat bepaalde eiwitten in het bloed indicaties kunnen geven voor kanker, mogelijk zelfs zeven jaar voor de diagnose. Deze ontdekking kan leiden tot eerdere detectie en preventie van de ziekte.

Eiwitten kunnen vroege indicatoren zijn

Wetenschappers zijn hoopvol dat tests gericht op specifieke eiwitten die gerelateerd zijn aan kanker, kunnen leiden tot eerdere detectie en misschien zelfs preventie van de ziekte. Deze eiwitten kunnen al aanwezig zijn jaren voordat de diagnose wordt gesteld, wat cruciaal kan zijn voor een tijdige interventie.

Oxford-onderzoek onthult belangrijke bevindingen

Onderzoekers van Oxford Population Health zijn verder gekomen in dit veld dankzij twee uitgebreide onderzoeken. Ze ontdekten meer dan zeshonderd verschillende eiwitten die verband houden met negentien vormen van kanker, waarvan een honderdtal aanwezig waren bij mensen die pas zeven jaar later de diagnose kregen.

Bloedmonsters onthullen cruciale verschillen

In één van de onderzoeken analyseerden de wetenschappers bloedmonsters van meer dan 44.000 mensen uit de UK Biobank. Ze identificeerden bijna 200 eiwitten die verschilden tussen personen die later kanker ontwikkelden en mensen die dat niet deden.

Genetische data onthullen risico-eiwitten

Het tweede onderzoek focuste op de genetische data van meer dan 300.000 kankerpatiënten. Hieruit kwamen veertig eiwitten naar voren die de kans op negen verschillende vormen van kanker kunnen beïnvloeden.

Ondanks de veelbelovende resultaten, benadrukken de onderzoekers dat er nog meer onderzoek nodig is om bloedtests effectief in te zetten voor de vroege detectie van kanker. Er zijn nog veel vragen over hoe deze eiwitten precies de ontwikkeling van kanker beïnvloeden en welke het meest betrouwbaar zijn om te testen.

Het onderzoek onderstreept ook het belang van biobanken, met name voor het verzamelen van genetische data en bloedmonsters. Zulke banken kunnen ons helpen om een beter beeld te krijgen van hoe genen en eiwitten de ontwikkeling van kanker over de jaren beïnvloeden.

Alternatieve methoden voor vroege detectie

Naast bloedtests zijn er nog andere innovatieve methoden in ontwikkeling om kanker vroegtijdig op te sporen. Amerikaanse onderzoekers gebruiken bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde bacteriën om kankercellen te detecteren bij muizen, wat in de toekomst mogelijk ook toegepast kan worden bij mensen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.