Dalende deelname aan kankerbevolkingsonderzoeken baart zorgen

LLara 5 oktober 2023 16:32

Het aantal mensen dat deelneemt aan bevolkingsonderzoeken naar kanker, blijft dalen, ondanks een lichte opleving in 2021. Vooral mensen zonder gezondheidsklachten laten zich minder vaak testen, wat leidt tot meer laat ontdekte gevallen van kanker.

Dalende deelname aan preventieve kankerscreening

Het aantal mensen dat zich vrijwillig laat onderzoeken op kanker, blijft dalen. Het gaat hier vooral om mensen zonder gezondheidsklachten die zich laten controleren. Deze preventieve bevolkingsonderzoeken zijn van cruciaal belang voor de vroege opsporing van kanker, wat vaak leidt tot een betere prognose en behandelmogelijkheden.

Verontrustende daling deelname borstkankeronderzoek

De deelname aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker toonde een significante daling. In 2021 nam nog 73 procent van de genodigden deel, maar in het daaropvolgende jaar daalde dit percentage tot bijna 71 procent. Deze daling is zorgwekkend, aangezien vroege opsporing van borstkanker de overlevingskansen aanzienlijk kan verbeteren.

Onderzoek naar reden dalende deelname

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid heeft zijn zorgen geuit over de dalende trend in de deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker. Hij heeft verder onderzoek aangevraagd om te begrijpen waarom mensen steeds minder vaak deelnemen aan deze belangrijke preventieve onderzoeken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat er bepaalde groepen in de samenleving zijn die minder goed bereikt worden met de huidige methoden van uitnodiging voor bevolkingsonderzoeken. Dit betreft vooral mensen met een lager inkomen, een lagere opleiding en mensen met een migratieachtergrond. Het RIVM is op zoek naar manieren om deze groepen beter te bereiken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.