Dankzij AI meer poliepen gedetecteerd: Aanzienlijke doorbraak in vroege darmkankerdiagnose

LLara 23 februari 2024 07:46

Een nieuwe AI-methode heeft aangetoond 40 procent meer poliepen te kunnen detecteren dan traditionele methoden. Dit revolutionaire onderzoek is uitgevoerd door Radboudumc en wijst op significante vooruitgang in de vroegtijdige opsporing van darmkanker.

AI tilt vroege detectie darmkanker naar nieuw niveau

Uit een baanbrekend onderzoek van het Radboudumc is gebleken dat een innovatieve AI-methode artsen kan ondersteunen bij het detecteren van poliepen, uitstulpingen in de darmwand die een indicatie kunnen zijn voor darmkanker. Deze methode toont aan dat AI een cruciale rol kan spelen bij het vroegtijdig opsporen van darmkanker en heeft de potentie om het aantal succesvolle diagnoses significant te verhogen.

Grotere poliep detectie- en verwijderingspercentage met AI

Het onderzoeksproject van Radboudumc omvatte tien ziekenhuizen uit verschillende landen en bijna duizend patiënten. Het gebruik van de nieuwe AI-methode resulteerde in een detectie- en verwijderingspercentage van poliepen dat 40 procent hoger lag dan bij een standaard darmonderzoek. Bovendien bleek de tijd die nodig was voor het AI-onderzoek niet langer te zijn dan voor het traditionele onderzoek, wat de efficiëntie en haalbaarheid van deze AI-methode onderstreept.

Toekomstplannen: AI voor risicobeoordeling van poliepen

Hoewel de huidige resultaten al zeer bemoedigend zijn, hebben de onderzoekers van Radboudumc nog grotere plannen voor de toekomst. Ze willen onderzoeken of de AI ook in staat zou zijn te voorspellen hoe gevaarlijk een specifieke poliep is. Dit zou een belangrijke volgende stap zijn, aangezien niet alle poliepen resulteren in darmkanker, en sommige soorten in feite onschuldig zijn.

De inzet van AI in de vroege opsporing van kanker is niet nieuw en wordt in verschillende vormen al toegepast. Echter, onderzoekers benadrukken dat het cruciaal is om na te denken over de ethische kwesties die hierbij komen kijken. Terwijl we de voordelen van AI in de gezondheidszorg omarmen, moeten we ook alert blijven op de mogelijke uitdagingen en implicaties.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.