De complexe puzzel van medicijnregistratie in ziekenhuizen: Waarom en hoe lossen we dit op?

LLara 29 november 2023 07:47

Bij opname in een ziekenhuis is het vaak onduidelijk welke medicijnen een patiënt gebruikt. Waarom is dit niet centraal geregeld? En welke stappen worden ondernomen om dit te verbeteren? Dit artikel duikt dieper in deze complexe puzzel.

De complexiteit van medicijnregistratie

In de huidige situatie wordt vaak aan familieleden gevraagd welke medicatie een patiënt gebruikt, wat mogelijk leidt tot verwarring en verkeerd medicijngebruik. De vraag waarom dit niet centraal geregeld is, is een complexe, met meerdere factoren die een rol spelen, waaronder privacy en technische uitdagingen.

In 2011 werd geprobeerd om een Landelijk Elektronisch Patiëntendossier op te zetten, waarin medicatiegegevens gedeeld zouden worden in de zorg. Dit plan werd echter geblokkeerd door de Eerste Kamer, waardoor de ontwikkeling jarenlang stil heeft gestaan. Ondanks deze tegenslag wordt er nog steeds gepleit voor een dergelijk elektronisch systeem.

Hoewel het belangrijk is dat patiënten betrokken zijn bij hun eigen zorg, kan het meenemen van eigen medicijnoverzichten leiden tot informatieverschillen en mogelijke fouten. Dit is niet alleen lastig voor de zorgverleners, maar kan ook risico's opleveren voor de patiënt.

De rol van informatieoverdracht bij zorgincidenten

Uit onderzoek blijkt dat er wekelijks zo'n 1200 incidenten voorkomen in de Nederlandse zorg. Ongeveer de helft hiervan is vermijdbaar, en informatiefouten, waaronder fouten in medicijnoverdracht, zijn een grote bijdrager aan deze incidenten. Verbetering van informatieoverdracht is dus essentieel voor patiëntveiligheid.

De toekomst van medische informatie-uitwisseling

Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing waarbij de toestemming voor het delen van informatie wordt omgedraaid. In plaats van dat patiënten vooraf toestemming moeten geven, zou informatie in principe mogen worden uitgewisseld, tenzij de patiënt bezwaar maakt. Deze verandering zou een belangrijke stap kunnen zijn in het verbeteren van de informatieoverdracht in de zorg.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.