De dreiging van een schimmelpandemie: Hoe ziekenhuizen en de klimaatverandering een rol spelen

LLara 8 oktober 2023 04:40

Schimmels worden steeds meer als een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid gezien. Niet alleen verspreiden ze zich in zorgcentra en ziekenhuizen, maar ze ontwikkelen ook een schrikbarende resistentie tegen bestaande antischimmelmiddelen. Bovendien zou de opwarming van de aarde de dreiging nog kunnen verergeren.

Toenemende schimmeldreiging in de gezondheidszorg

Schimmels vormen een groeiende bedreiging voor de wereldwijde gezondheid. Een specifieke schimmel, Candida auris, is bijzonder zorgwekkend. Deze multiresistente schimmel verspreidt zich in een alarmerend tempo in ziekenhuizen en zorgcentra over de hele wereld. Het vermogen van deze schimmel om zich aan te passen en resistent te worden tegen bestaande antischimmelmiddelen is een serieus probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onlangs gewaarschuwd dat schimmelinfecties net zo'n grote bedreiging vormen als virusmutaties en roept op tot dringende actie om de verspreiding van deze potentieel dodelijke schimmels te beperken.

Het probleem met schimmels is groter dan veel mensen zich realiseren. Jaarlijks zijn schimmels verantwoordelijk voor ongeveer 150 miljoen ernstige infecties wereldwijd. Deze infecties leiden tot ongeveer 1,7 miljoen doden, een cijfer dat hoger ligt dan de mortaliteit door ziekten als malaria of tuberculose. Ondanks deze verwoestende impact, hebben schimmels tot nu toe minder aandacht gekregen dan andere ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Dit moet veranderen als we de ernstige gevolgen van schimmelinfecties willen tegengaan.

Schimmels hebben een unieke en complexe relatie met het menselijk lichaam. Ze kunnen lange tijd in ons lichaam leven zonder merkbare problemen te veroorzaken. In sommige gevallen kunnen ze zelfs heilzaam zijn, ons immuunsysteem trainen en versterken. Echter, als ons immuunsysteem wordt verzwakt - door ziekte, ouderdom of bepaalde medicijnen - kan deze evenwichtige relatie verstoord raken. De schimmels kunnen dan uit de hand lopen, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Candida auris: een zorgwekkende schimmel

In een recent rapport heeft de WHO 19 schimmels geïdentificeerd die een ernstige bedreiging vormen voor onze gezondheid. Eén soort, Candida auris, wordt als bijzonder zorgwekkend beschouwd. Deze schimmel leeft voornamelijk op de huid en is daarom zeer besmettelijk. Hoewel C. auris normaal gesproken geen problemen veroorzaakt als hij op de huid blijft, kan hij dodelijk zijn als hij in de bloedbaan terechtkomt en zich verspreidt naar de interne organen.

Klimaatverandering verergert de schimmeldreiging

Klimaatverandering kan een onverwachte en verontrustende rol spelen bij het verergeren van de schimmelbedreiging. Schimmels geven doorgaans de voorkeur aan koelere omgevingen, maar de opwarming van de aarde zorgt ervoor dat ze zich moeten aanpassen aan hogere temperaturen. Deze aanpassing kan ertoe leiden dat schimmels beter bestand zijn tegen de lichaamstemperatuur van de mens, waardoor ze beter in staat zijn om ons te infecteren. Deze ontwikkeling is vooral zorgwekkend in het licht van de steeds snellere verspreiding van schimmels zoals Candida auris.

Schimmels vormen een risico in zorginstellingen

Schimmels vormen een bijzonder gevaar voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Dit betekent dat instellingen zoals ziekenhuizen en zorgcentra, waar veel mensen met een verzwakte afweer verblijven, speciale risicogebieden zijn voor schimmeluitbraken. Zorgverleners moeten zich bewust zijn van deze dreiging en alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van schimmels in hun instellingen te voorkomen.

Mogelijke oplossingen voor de schimmeldreiging

In het licht van de toenemende schimmeldreiging worden diverse mogelijke oplossingen onderzocht. Een van deze oplossingen is lichttherapie, die in laboratoriumexperimenten succesvol is gebleken in het bestrijden van schimmels. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de hygiënepraktijken in ziekenhuizen en zorgcentra om de verspreiding van schimmels te voorkomen en te beheersen. Het is duidelijk dat een gecoördineerde en toegewijde aanpak nodig is om deze groeiende wereldwijde gezondheidsdreiging het hoofd te bieden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.