De toenemende antibioticaresistentie: een wereldwijde zorg

LLara 20 november 2023 07:02

De effectiviteit van antibiotica neemt wereldwijd af, een fenomeen bekend als antibioticaresistentie. Dit zorgt voor toenemende bezorgdheid, omdat bacteriële infecties zoals longontsteking soms onbehandelbaar worden. Ook in Nederland wordt terughoudendheid betracht bij het voorschrijven van antibiotica om resistentie tegen te gaan.

Toenemend probleem van antibioticaresistentie

Steeds vaker merken artsen dat patiënten niet reageren op antibiotica wat een gevolg is van resistentie. Dit betekent dat bacteriën in het lichaam een manier vinden om de werking van antibiotica te neutraliseren. Dit fenomeen is niet nieuw, al vanaf de introductie van penicilline in de jaren 40 was er sprake van resistentie, maar de frequentie is in de loop der jaren toegenomen.

Elk jaar wordt de World Antimicrobial Awareness Week georganiseerd om het bewustzijn over antibioticaresistentie te verhogen. Het doel is om de aandacht te vestigen op het feit dat sommige bacteriële infecties, zoals longontsteking, soms niet kunnen worden behandeld met de beschikbare antibiotica.

Terughoudend beleid in Nederland met antibiotica

In Nederland wordt een terughoudend beleid gevoerd als het gaat om het voorschrijven van antibiotica. Dit is een poging om de groei van resistentie tegen te gaan. Antibiotica worden hier alleen op recept verstrekt, in tegenstelling tot in veel andere landen waar het makkelijker wordt ingezet als geneesmiddel. Overmatig gebruik van antibiotica kan resistentie in het lichaam stimuleren.

Voorzichtigheid geboden bij voorschrijven antibiotica bij kinderen

Artsen, waaronder huisarts en onderzoeker Eefje de Bont, zijn altijd voorzichtig met het voorschrijven van antibiotica. Dit geldt met name bij kinderen. Vroeger werd keelontsteking vaak behandeld met antibiotica, maar dat is nu bijna niet meer het geval. Het kan soms moeilijk zijn om aan ouders uit te leggen dat het beter is om geen antibiotica voor te schrijven. Zelfs als sommige antibiotica niet aanslaan, is er vaak de overtuiging: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is niet altijd het geval; verkeerd gebruik van antibiotica kan zelfs leiden tot een slechtere gezondheidstoestand.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.