Een einde aan fatshaming: Overgewicht is geen reden voor minachting

LLara 17 februari 2024 07:02

Volgens schrijver Wouter Cornet, die zelf ooit obesitas had, is de toenemende discriminatie en belachelijk maken van mensen met overgewicht een groeiend en ernstig probleem. In zijn boek 'De dikke mensenshow' roept hij op voor een einde aan deze vernederende behandeling.

Een groeiend probleem: Overgewichtsdiscriminatie

Het lijkt logisch dat we niet de helft van de wereldbevolking zouden moeten bespotten en minachten. Maar schijnbaar is het grappig om te lachen om mensen met een maatje meer. Dit wordt gestimuleerd door het westerse schoonheidsideaal en de media, waar slanke mensen de overhand hebben en worden geassocieerd met positieve eigenschappen. Mensen met overgewicht krijgen het tegenovergestelde te verduren, met negatieve stereotypen die hen portretteren als lui, onverzorgd en ongedisciplineerd.

Het gewichtsstigma: wie is hier verantwoordelijk voor?

Het gewichtsstigma gaat ervan uit dat mensen hun overgewicht volledig aan zichzelf te danken hebben. Onderzoek toont aan dat als je mensen foto's laat zien van mensen met en zonder overgewicht, ze automatisch positieve eigenschappen toekennen aan de slanke mensen en negatieve aan de vollere mensen. Dit vormt een gerechtvaardigdheid om te lachen om mensen met overgewicht, wat een gemakkelijke manier is om jezelf beter te voelen.

Discriminatie op verschillende domeinen

Discriminatie beperkt zich niet alleen tot vernedering en spot. Mensen met overgewicht ervaren ook discriminatie bij het solliciteren, op de werkvloer, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Ze krijgen minder betaald, worden minder snel aangenomen en gemakkelijker ontslagen. Ook op school krijgen studenten met overgewicht consequent lagere beoordelingen dan hun slankere medestudenten.

Veel van de vooroordelen over overgewicht zijn ontkracht door de wetenschap. Er is sterke genetische aanleg voor obesitas, met meer dan honderd genen gevonden die medeverantwoordelijk zijn voor overgewicht. Daarnaast zijn er andere factoren zoals trage schildklier, langzame spijsvertering, gebrek aan verzadigingssignaal, en impulsiviteit die een rol spelen. Het is dus niet zo simpel als: 'eigen schuld, dikke bult'.

Helaas komt fatshaming niet alleen van vreemden. Uit onderzoek blijkt dat familieleden de grootste 'bodyshamers' kunnen zijn. Van de jonge vrouwen met overgewicht heeft 88% te maken gehad met fatshaming door een familielid. Een derde van de vrouwen in een groot onderzoek over fatshaming noemde zelfs hun eigen moeder als de grootste 'shamer'.

De diepe impact van fatshaming

Wat op het eerste gezicht misschien een onschuldige grap lijkt, kan diepe wonden slaan. De minachting die fatshaming vormt kan een enorm schadelijk effect hebben op het zelfbeeld van de mensen die het mikpunt zijn. Het kan leiden tot depressies, sociaal isolement, angststoornissen, suïcidale gedachten, paniekstoornissen en verhoogde emotionele eetbuien.

Overheid, het is tijd om in te grijpen

Het is tijd om overgewichtsdiscriminatie te erkennen als een vorm van discriminatie die net zo ernstig is als iedere andere vorm. Het overgewichtsstigma is zo diepgeworteld in onze samenleving dat we het vaak niet eens als discriminatie zien. Dit moet veranderen, en de overheid moet hier een belangrijke rol in spelen om gelijkheid op dit gebied te waarborgen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.