Een noodzakelijke stap voorwaarts: De Nationale Dag van de Vrouwengezondheid

LLara 26 mei 2024 07:01

De eerste Nationale Dag van de Vrouwengezondheid, georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht, werpt een broodnodige schijnwerper op vrouwengezondheid en de genderspecifieke problemen binnen de medische wereld. Deze dag markeert een belangrijk moment voor zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en vrouwennetwerken om kennis te delen en te strijden voor betere vrouwelijke zorg.

Eerste Nationale Dag van de Vrouwengezondheid

In de Jaarbeurs in Utrecht werd onlangs een belangrijke stap gezet in de richting van het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen. Voor de allereerste keer werd hier de Nationale Dag van de Vrouwengezondheid gevierd. Deze dag was erop gericht om de schijnwerper te richten op de vrouwengeneeskunde, een gebied dat al te vaak over het hoofd wordt gezien. Zorgverleners, wetenschappers, patiëntenorganisaties en vrouwennetwerken kwamen samen om elkaar te ondersteunen en kennis te delen.

Mirjam Kaijer, de drijvende kracht achter de Nationale Dag van de Vrouwengezondheid, benadrukt het belang van genderspecifieke zorg. Ze wijst erop dat er nog steeds een gebrek aan bewustzijn is over de specifieke manieren waarop vrouwen ziek worden. Volgens haar worden vrouwen vaak verkeerd gediagnosticeerd en verkeerd behandeld omdat veel medisch onderzoek traditioneel op mannen is gebaseerd. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals het stellen van verkeerde diagnoses en soms zelfs de dood.

Voices for Women streeft naar verbetering

Voices for Women is de stichting achter deze baanbrekende dag. De stichting streeft naar erkenning en behandeling van onverklaarde gezondheidsklachten bij vrouwen. Ze hebben een meldpunt opgezet waar vrouwen hun ervaringen en problemen kunnen delen. Het doel van de stichting is om de kennis die er al is over vrouwengezondheid te delen met vrouwen en zorgprofessionals, om zo de genderspecifieke medische zorg te verbeteren.

Kennishiaat over vrouwenlichaam bij artsen

Een groot kennishiaat bestaat als het gaat om de gezondheid van het vrouwenlichaam, vooral onder artsen. Medische studenten horen tijdens hun opleiding weinig over de verschillen tussen mannen en vrouwen, waardoor ze niet altijd in staat zijn om de juiste behandeling te bieden. Dit heeft gevolgen voor vrouwen, die andere symptomen kunnen hebben bij bepaalde gezondheidsproblemen, zoals hartproblemen en hersenbloedingen. Het herkennen van deze symptomen is van essentieel belang voor een juiste diagnose en behandeling.

De neiging om de klachten van vrouwen te bagatelliseren of te normaliseren als 'vrouwenkwaaltjes' leidt tot onderschatting van de ernst van hun klachten. Dit fenomeen, dat soms wordt omschreven als de 'normalisatie van vrouwelijk leed', betekent dat vrouwen niet altijd de medische aandacht krijgen die ze nodig hebben. Zo worden menstruatiepijn en andere gezondheidsproblemen vaak gezien als iets 'dat erbij hoort', waardoor vrouwen lijden onnodig voortduurt.

Economische impact van misdiagnoses

De economische impact van de misdiagnoses en de daaruit voortvloeiende herhaalde doktersbezoeken van vrouwen is enorm. Volgens berekeningen kost dit de Europese samenleving jaarlijks ongeveer 750 miljard euro. Dat is zo'n 5 procent van het Europese budget. Deze cijfers benadrukken de noodzaak van betere en meer genderspecifieke medische zorg voor vrouwen.

Noodzaak van aandacht en cultuurverandering

Volgens experts is er een dringende behoefte aan meer aandacht voor onbegrepen klachten in de zorg en in de zorgopleidingen. Er moet ook een cultuurverandering plaatsvinden in de omgang met deze klachten. Te vaak worden deze klachten niet serieus genomen of worden vrouwen aangemoedigd om 'niet te zeuren'. Het is belangrijk om te kijken of we het leed kunnen verzachten in plaats van het te minimaliseren.

De Dag van de Vrouwengezondheid wordt gezien als een belangrijk initiatief om aandacht te vragen voor de specifieke gezondheidsproblemen die alleen vrouwen ervaren. Dit initiatief wordt niet alleen ondersteund door vrouwen zelf, maar ook door de medische beroepsgroep. Het is een duidelijk signaal dat er verandering nodig is in de manier waarop we omgaan met vrouwengezondheid en dat we moeten streven naar betere zorg voor vrouwen.

Extra funding voor onderzoek naar vrouwengezondheid

Een positieve ontwikkeling is dat er extra geld wordt uitgetrokken voor onderzoek naar gezondheidsproblemen die alleen vrouwen ervaren. Dit is een belangrijke erkenning van het feit dat vrouwengezondheid unieke uitdagingen kent die meer onderzoek en begrip vereisen. Het is een bemoedigende stap in de richting van betere zorg en behandeling voor vrouwen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.