Explosieve groei in veebedrijven met mogelijke blauwtong besmetting

LLara 18 oktober 2023 22:11

Het aantal veebedrijven met een vermoedelijke blauwtong besmetting is in oktober meer dan verdubbeld tot ruim 2.250. Vooral schapen zijn kwetsbaar voor deze ziekte, maar ook koeien kunnen geïnfecteerd raken. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen.

Sterke toename blauwtong besmettingen

Volgens de laatste gegevens is er een sterke stijging in het aantal veebedrijven waar blauwtong vermoed wordt. Het aantal bedrijven waarbij de ziekte is bevestigd is gestegen tot bijna 1.500. Bij aanvullende 770 bedrijven is er een grote kans dat de ziekte is uitgebroken. Deze cijfers wijzen op een ernstige toename van blauwtong in Nederland.

Verspreiding en impact van blauwtong

Het blauwtongvirus wordt verspreid door de beet van een klein vliegje, de knut. Hoewel schapen vaker ziek worden en er meer sterftes zijn onder deze dieren, kunnen ook koeien besmet raken. Het sterftecijfer bij koeien door blauwtong is echter minder hoog dan bij schapen.

Het blauwtongvirus werd voor het eerst gemeld in september van dit jaar, uit de gemeenten Wijdemeren in Noord-Holland en Stichtse Vecht in Utrecht. Opvallend is dat meldingen van mogelijke en bevestigde besmettingen voornamelijk afkomstig zijn uit het midden van Nederland, Noord-Holland en Friesland.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.