Explosieve groei Parkinson: Milieu-invloeden en jongere patiënten in de schijnwerpers

LLara 15 september 2023 19:02

Het aantal mensen met Parkinson in Nederland is in tien jaar tijd met 30 procent gestegen. Volgens onderzoekers kan deze stijging worden toegeschreven aan blootstelling aan schadelijke stoffen in het milieu en komt de ziekte verrassend genoeg ook steeds vaker voor bij jongere leeftijdsgroepen, waaronder twintigers en dertigers.

Milieuvervuiling en Parkinson

Nederland ziet een alarmerend groei van 30% in het aantal Parkinsonpatiënten over een periode van tien jaar. Onderzoeker Bas Bloem en zijn team van het Radboudumc wijzen naar de blootstelling aan schadelijke stoffen in het milieu als een belangrijke oorzaak van deze stijging. Deze schadelijke stoffen omvatten pesticiden, die volgens eerdere studies een duidelijk verband hebben met Parkinson. Personen die in de landbouw werken of dicht bij landbouwgronden wonen, lopen een significant verhoogd risico.

Parkinson treft steeds jongere patiënten

Parkinson is niet langer een ziekte die alleen ouderen treft. Volgens de onderzoekers is een derde van de patiënten jonger dan 65 jaar, en dit omvat ook mensen in de leeftijd van twintig en dertig jaar. Deze jongere patiënten, zoals Kim Verbaarschot die de diagnose kreeg toen ze 36 was, ervaren diverse symptomen zoals krampen, trillingen in de ledematen en problemen met bewegen.

Investering in Parkinson-onderzoek en preventie

Na het winnen van de Stevinpremie, een prestigieuze wetenschapsprijs ter waarde van 2,5 miljoen euro, is het team van Bas Bloem vastberaden om de groei van Parkinson in Nederland te beteugelen. Ze zetten zich in voor strengere toelatingscriteria voor pesticiden en willen verder onderzoek doen naar de preventieve voordelen van regelmatige lichaamsbeweging tegen Parkinson. Het doel is om mensen te stimuleren om in het dagelijks leven meer te bewegen, eventueel met behulp van gamification.

Ondanks de uitdagingen van het leven met Parkinson, blijft Kim Verbaarschot optimistisch over de toekomst. Ze put hoop uit studies zoals die van Bas Bloem en anderen. Haar grootste wens is de ontwikkeling van een medicijn dat de voortgang van de ziekte kan vertragen of zelfs stoppen. Ze moedigt onderzoek aan en neemt zelf deel aan studies om te helpen bij het ontdekken van effectieve behandelingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.