Explosieve stijging van kinkhoestgevallen: 1800 meldingen in twee weken

LLara 18 april 2024 07:01

In de eerste helft van april zijn er 1800 nieuwe gevallen van kinkhoest gemeld, waarvan vijftig bij baby's. Deze enorme stijging gaat gepaard met zorgen over een dalende vaccinatiegraad en de effecten van de coronamaatregelen op de immuniteit van de bevolking.

Alarmerende toename van kinkhoestgevallen

Het aantal meldingen van kinkhoest is gestegen tot 1800 in de eerste twee weken van april, waarbij vijftig gevallen baby's betroffen. Deze cijfers zijn aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren, zelfs in vergelijking met de tijd voor de coronapandemie.

Volgens het RIVM wordt elke twee tot vier jaar een piek in het aantal meldingen van kinkhoest waargenomen. In 2012 was er ook een aanzienlijke toename te zien. Deze regelmaat toont aan dat kinkhoest nog steeds een serieuze bedreiging is voor de volksgezondheid.

Coronamaatregelen en de impact op immuniteit

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ook invloed gehad op de verspreiding van kinkhoest. Hierdoor hebben minder mensen immuniteit tegen de ziekte kunnen opbouwen, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de huidige stijging van het aantal meldingen.

Dalende vaccinatiegraad verhoogt risico op uitbraken

Een andere zorgwekkende trend is de dalende vaccinatiegraad. Wanneer ouders ervoor kiezen hun kinderen niet volledig te laten vaccineren, neemt het risico op uitbraken van ziekten zoals kinkhoest toe. Dit is een groeiende zorg voor gezondheidsdiensten.

In tegenstelling tot de toename van kinkhoestgevallen, lijkt het aantal meldingen van mazelen af te nemen. Het RIVM heeft de afgelopen twee weken slechts enkele meldingen ontvangen uit verschillende regio's.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.