Explosieve toename van kankergevallen onder jongeren wereldwijd

LLara 6 september 2023 09:03

Een recent onderzoek toont een schokkende toename van 80 procent in het aantal beginnende kankergevallen bij mensen onder de vijftig sinds 1990. Ongezonde levensstijl wordt als belangrijke oorzaak genoemd.

Verontrustende stijging van kankergevallen

In de afgelopen drie decennia is het aantal jongeren met een beginstadium van kanker schrikbarend gestegen. Volgens een publicatie in BMJ Oncology is er een toename van bijna 80 procent in het aantal kankergevallen bij mensen onder de vijftig jaar. Dit onderzoek, beschouwd als het grootste in zijn soort, is gebaseerd op gegevens uit 204 landen en focust op 29 soorten kanker.

Toename van sterfgevallen door kanker

De cijfers zijn onthutsend. Van 1,82 miljoen kankergevallen in 1990 is het aantal gestegen naar 3,26 miljoen dertig jaar later. Het sterftecijfer is even zorgwekkend. In 2019 verloren meer dan een miljoen mensen onder de vijftig jaar hun leven aan kanker. Deze alarmerende cijfers zijn een wereldwijde zorg.

Levensstijl als sleutelfactor

De onderzoekers wijzen op de rol van ongezonde levensstijl als een belangrijke factor in de gestage toename van kankergevallen. Ongezond eten, overmatig alcoholgebruik en roken kunnen het risico op kanker aanzienlijk verhogen. Het aanmoedigen van een gezonde levensstijl is noodzakelijk om dit stijgende tij te keren.

Voorspeld vooruitzicht is zorgelijk

De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Volgens de onderzoekers kan het aantal kankergevallen in 2030 met nog eens 31 procent zijn gestegen als er geen verandering optreedt. Dit vraagt om snelle en effectieve maatregelen op het gebied van preventie en gezondheidsbeleid.

Onder de verschillende soorten kanker is borstkanker het meest voorkomend en veroorzaakt het de meeste sterfgevallen. In 2019 waren er wereldwijd 13,7 borstkankergevallen op de 100.000 mensen en zorgde dit type kanker voor 3,5 sterfgevallen op de 100.000 mensen.

De stijging van kankergevallen is niet gelijk verdeeld over de wereld. Noord-Amerika, Oceanië en Europa hebben de meeste gevallen van beginnende kanker. Deze regio's zijn ook getuige van de meeste kankergerelateerde sterfgevallen. Echter, ook inwoners van lage- en middeninkomenslanden worden veelvuldig geconfronteerd met kanker.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.