Forse daling van hiv-diagnoses in Amsterdam dankzij PrEP

LLara 25 september 2023 08:22

Het aantal nieuwe hiv-gevallen in Amsterdam is sinds 2010 met bijna 80% gedaald, grotendeels dankzij de preventiepil PrEP. Dit is een enorme overwinning in de strijd tegen de verspreiding van hiv.

Aanzienlijke daling van hiv-diagnoses

De afname van hiv-diagnoses in Amsterdam de afgelopen jaren is aanzienlijk. In 2010 ontvingen nog 300 mensen het nieuws dat ze hiv-positief waren, maar in 2022 was dit aantal gedaald tot slechts 62. Dit vertegenwoordigt een indrukwekkende daling van bijna 80 procent. Deze ontwikkeling is zeer bemoedigend en toont aan dat de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van hiv tegen te gaan, hun vruchten afwerpen.

Preventiepil PrEP instrumental in daling

Een belangrijk instrument in de strijd tegen hiv is de preventiepil PrEP. Door deze pil preventief te slikken, kunnen mensen voorkomen dat ze worden besmet. Volgens de GGD Amsterdam en een woordvoerder van Soa Aids Nederland heeft de inzet van PrEP aanzienlijk bijgedragen aan de daling van het aantal hiv-diagnoses. Er is steeds meer animo voor deze preventiemaatregel, wat bijdraagt aan de daling van de hiv-cijfers.

Amsterdam streeft naar nul nieuwe hiv-infecties

Het uiteindelijke doel is om de hiv-epidemie volledig onder controle te krijgen. Amsterdam heeft als ambitieus doel gesteld om in 2026 geen nieuwe hiv-infecties meer te registreren. Om dit te bereiken, wordt er sterk gefocust op het tegengaan van stigma's rond hiv en het verbeteren van de positie van mensen met het virus. De inspanningen zijn gericht op de preventie van nieuwe gevallen en op het waarborgen van de kwaliteit van leven voor mensen die al met hiv leven.

Hoewel de focus van dit artikel op Amsterdam ligt, is het ook belangrijk om naar de nationale cijfers te kijken. In heel Nederland zijn er momenteel ongeveer 24.000 mensen die leven met hiv. De daling van het aantal nieuwe diagnoses is ook op nationaal niveau merkbaar. Volgens de Stichting hiv Monitoring (SHM) in samenwerking met Soa Aids Nederland, daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses van 1.181 in 2010 tot 427 in 2021, een afname van ongeveer 64 procent.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.