Herpesvirus bedreiging voor ongeboren kinderen: nu opspoorbaar in vroege zwangerschap

LLara 5 februari 2024 12:32

Het cytomegalovirus, dat potentieel gevaarlijk is voor foetussen, kan in het eerste trimester van de zwangerschap met de NIPT worden opgespoord. Tijdige detectie en behandeling kunnen ernstige aandoeningen voorkomen.

Cytomegalovirus opspoorbaar in eerste trimester

Volgens onderzoeker Brigitte Faas van het Radboudumc is het cytomegalovirus (CMV), dat bijna iedereen ooit oploopt, zelden een probleem voor gezonde mensen. Echter, voor ongeboren baby's in het eerste trimester van de zwangerschap kan het virus zeer gevaarlijk zijn. Tijdens deze cruciale ontwikkelingsfase kan het virus ernstige verstoringen veroorzaken. Het is nu mogelijk om het virus in dit vroege stadium op te sporen met de NIPT.

Jaarlijkse geboortes met virusinfectie

Het is alarmerend dat elk jaar ongeveer duizend kinderen worden geboren die tijdens de zwangerschap met het virus zijn geïnfecteerd. Van deze kinderen ondervinden ongeveer 180 blijvende gevolgen van de infectie. Dit komt overeen met het aantal kinderen dat jaarlijks wordt geboren met het downsyndroom. De meest voorkomende symptomen van een infectie zijn doofheid of slechthorendheid, ontwikkelings- en groeiachterstanden en overactieve spieren.

Detectie van cytomegalovirus via NIPT

Volgens het onderzoek van Faas kan het cytomegalovirus ook worden opgespoord met de NIPT. Dit bloedonderzoek, dat zwangere vrouwen in het eerste trimester kunnen laten doen, zoekt naar indicaties voor het down-, edwards- of patausyndroom. Hoewel het cytomegalovirus momenteel niet wordt opgespoord, is dit mogelijk aan het veranderen. Antivirale middelen kunnen de overdracht van het virus van de moeder naar de foetus voorkomen.

Het onderzoek van Faas biedt veelbelovende perspectieven, maar voordat het cytomegalovirus routinematig kan worden opgespoord via de NIPT, is er nog meer onderzoek nodig. Zo zijn er plannen voor een grootschalig landelijk onderzoek, mogelijk in samenwerking met het RIVM, waarbij ook het effect van antivirale middelen wordt onderzocht. Ook wordt er gekeken hoe de 40 procent van de zwangere vrouwen die de NIPT niet doet, toch kan worden getest op het cytomegalovirus.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.