Het immuunsysteem en de psychiatrie: een revolutionaire kijk

LLara 27 augustus 2023 11:01

Steeds meer onderzoek wijst erop dat veel psychiatrische aandoeningen veroorzaakt kunnen worden door een verstoord immuunsysteem. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor diagnose en behandeling.

Psychiatrische aandoeningen en het immuunsysteem

Volgens immunoloog Hemmo Drexhage is de oorzaak van veel psychiatrische aandoeningen een verstoord immuunsysteem. Zijn baanbrekend onderzoek heeft aangetoond dat psychiatrische aandoeningen zoals depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en autisme in wezen lichamelijke ziekten zijn, veroorzaakt door een onbalans in het immuunsysteem.

Een mogelijke toekomstscenario is dat als je je somber, vermoeid of moeilijk kunt concentreren, je naar de psychiater gaat die je doorverwijst voor een bloedtest. De resultaten van deze bloedtest kunnen dan aangeven of je immuunsysteem uit balans is en of je een psychiatrische aandoening hebt, zoals een ernstige depressie.

Toekomstige behandelingen: aanpassing van het immuunsysteem

Naast traditionele behandelingen zoals antidepressiva, is het in de toekomst mogelijk ook noodzakelijk om het immuunsysteem te corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld door het voorschrijven van een ontstekingsremmer en een groeistof voor immuuncellen. Binnen enkele weken kan de patiënt al aanzienlijk opknappen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.