Het onbekende gevaar van de tekenziekte TBE: 'Vaccinatie is mogelijk'

LLara 27 mei 2024 10:46

Ellen Bobbert, een 62-jarige vrouw uit Midsland, waarschuwt anderen voor de zeldzame tekenziekte TBE die haar leven ingrijpend heeft veranderd. Ze pleit voor bewustwording over de beschikbaarheid van vaccinatie tegen deze potentieel ernstige ziekte.

Bewustwording over TBE en het belang van vaccinatie

Ellen Bobbert, een inwoner van Midsland van 62 jaar oud, heeft de zeldzame tekenziekte TBE opgelopen. Deze ziekte heeft haar leven drastisch beïnvloed, waardoor ze nu minder mobiel en chronisch ziek is. Ondanks dit, blijft ze positief en probeert ze anderen bewust te maken van het bestaan van deze ziekte en het feit dat vaccinatie mogelijk is.

Verspreiding en voorkomen van TBE in Nederland

Tekenencefalitis, ook wel bekend als TBE, is een virus dat verspreid wordt door besmette teken. Hoewel het virus nog vrij zeldzaam is in Nederland, is het aantal gevallen van TBE de afgelopen jaren gestegen. Het virus is voornamelijk aangetroffen in het oosten van het land, maar ook in andere delen van Nederland zijn gevallen geregistreerd.

Internationale aanpak van TBE en het belang van vaccinatie

In sommige landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en de Scandinavische landen, is het vrij gebruikelijk om je te laten vaccineren tegen TBE. Hoewel het vaccin in Nederland niet even bekend is, benadrukt Bobbert het belang van vaccinatie tegen deze potentieel ernstige ziekte.

De symptomen van TBE kunnen variëren van milde klachten, zoals griepachtige symptomen, tot ernstige neurologische problemen die ziekenhuisopname vereisen. In het geval van Bobbert leidde de ziekte tot een aanzienlijke afname van haar mobiliteit en chronische zenuwpijn.

In tegenstelling tot de ziekte van Lyme, die wordt veroorzaakt door een bacterie genaamd borrelia, wordt TBE veroorzaakt door een virus. Dit betekent dat antibiotica niet effectief zijn tegen TBE, maar dat er wel een vaccin beschikbaar is om de ziekte te voorkomen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.