Het verborgen gevaar van vapen: Jongeren raken ongemerkt verslaafd aan nicotine

LLara 3 oktober 2023 17:32

Een zorgwekkend aantal jongeren in Nederland experimenteert met vapen, een ontwikkeling die tot een snelle en ongemerkte nicotineverslaving kan leiden. Dit kan zowel op korte als op lange termijn ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid.

Alarmerende cijfers over vapen onder jongeren

Het is alarmerend dat een significant aantal Nederlandse jongeren ervoor kiest om te experimenteren met e-sigaretten. Vooral onder de 15- tot 17-jarigen is het gebruik van vapes, die vaak aantrekkelijke smaakjes hebben, opvallend hoog. Deze trend onderstreept de noodzaak voor effectieve voorlichting en regelgeving rondom vapen.

Het is zorgelijk dat het vapen onder jongeren vaak gepaard gaat met traditioneel roken. Hierdoor worden deze jongeren niet alleen blootgesteld aan de schadelijke stoffen uit de vapedamp, maar ook aan die uit tabak. Deze dubbele blootstelling kan een verhoogd risico op gezondheidsproblemen met zich meebrengen.

Nicotinezout in vapes leidt tot snelle verslaving

Wat het vapen vooral gevaarlijk maakt, is de aanwezigheid van nicotinezout in veel vapes. Dit type nicotine wordt snel opgenomen in de hersenen, waardoor jonge tieners snel, ongemerkt en vaak onbewust verslaafd raken aan nicotine. Dit heeft op zowel korte als lange termijn ernstige gevolgen voor hun gezondheid.

Het artsencollectief 'Artsen slaan Alarm' zet zich in om de bewustwording over de gevaren van vapen onder jongeren te vergroten. Ze krijgen steeds meer berichten van bezorgde ouders die zich machteloos voelen tegenover de aantrekkelijke marketing van de tabaksindustrie.

Aankomend verbod op smaakjes in vapes

Een belangrijke stap in de strijd tegen het vapen onder jongeren is het aanstaande verbod op de verkoop van vapes met een smaakje. Deze smaakjes maken het vapen voor veel jongeren aantrekkelijker. Het verbod kan dus een belangrijke rol spelen in het ontmoedigen van het gebruik van e-sigaretten onder jongeren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.