Hoopvolle nieuwe methode voor detectie van darmkanker

LLara 12 februari 2024 07:46

Een nieuwe test voor darmkankerscreening belooft meer voorstadia van de ziekte op te sporen zonder een significante toename van 'fout positieve' resultaten. Deze verbetering kan leiden tot vroegtijdige behandeling en mogelijk een vermindering van het aantal gevallen van darmkanker.

Nieuwe test kan meer voorstadia opsporen

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft het voortouw genomen in een groot onderzoek naar een nauwkeurigere screening van darmkanker. De resultaten zijn veelbelovend: de nieuwe test detecteert meer pre-cancereuze stadia in de ontlasting. De wetenschappers hopen dat deze vooruitgang kan leiden tot minder gevallen van darmkanker en uiteindelijk tot minder sterfgevallen door deze ziekte.

Verbeterde detectie door meting van meerdere eiwitten

In tegenstelling tot de huidige test die slechts één eiwit meet, analyseert de nieuwe test drie eiwitten in de ontlasting die mensen insturen voor screening. Volgens een vergelijkende studie bij meer dan 13.000 mensen werden met de nieuwe test bij 299 mensen afwijkingen ontdekt, tegenover 159 met de huidige test.

Mogelijke vermindering van darmkanker en sterfgevallen

Als de nieuwe test in Nederland wordt gebruikt, kan het aantal gevallen van darmkanker met 21% dalen, volgens berekeningen van de onderzoekers. Ook kan het sterftecijfer met 18% verminderen. Deze verbetering kan worden behaald zonder wezenlijke veranderingen aan het huidige bevolkingsonderzoek, aangezien voor de nieuwe test niet meer ontlasting nodig is dan de kleine hoeveelheid die momenteel via de post wordt opgestuurd.

Voordat de nieuwe test kan worden geïmplementeerd, zijn er nog verschillende stappen te nemen. Allereerst moet de test grootschalig worden geproduceerd volgens de Europese richtlijnen. Bovendien moeten instanties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gezondheidsraad advies uitbrengen over de nieuwe test. Uiteindelijk moet het ministerie van Volksgezondheid de definitieve beslissing nemen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.