HPV-vaccinatie tot 27 jaar: Is de leeftijdsgrens nog relevant?

LLara 18 augustus 2023 21:17

Jonge volwassenen tussen 19 en 27 jaar kunnen nog een halfjaar langer gratis de HPV-prik krijgen. Maar waarom is er specifiek voor deze leeftijd gekozen? En missen mensen ouder dan 27 een belangrijke kans op preventie?

Waarom is de leeftijdsgrens 27 jaar?

De beslissing om de HPV-prik gratis beschikbaar te stellen voor jongeren tussen 19 en 27 jaar wordt door sommigen gezien als een belangrijke stap in de preventie van door HPV veroorzaakte ziekten. Deze leeftijdsgrens is echter gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het advies van de Gezondheidsraad. Het blijft een punt van discussie of deze leeftijdsgrens nog van deze tijd is, aangezien het vaccin ook gunstig kan zijn voor mensen ouder dan 27 jaar.

Het belang van HPV-vaccinatie

HPV, of het humaan papillomavirus, is een groot risico voor de gezondheid omdat het kanker kan veroorzaken. Door vaccinatie kan het risico op zes verschillende soorten kanker aanzienlijk worden verkleind. Ondanks de potentieel levensreddende voordelen van het vaccin, worden mensen ouder dan 27 jaar momenteel uitgesloten van het gratis overheidsprogramma voor HPV-vaccinatie.

Hoewel er argumenten zijn voor het opheffen van de leeftijdsgrens voor gratis HPV-vaccinaties, is een belangrijke overweging de toegenomen kosten die dit met zich mee zou brengen. Het is een politieke en financiële kwestie die zorgvuldig moet worden afgewogen tegen de potentiële gezondheidsvoordelen.

De hoge prijs van het HPV-vaccin, momenteel 200 euro per dosis, is een aanzienlijke barrière voor mensen die zich willen laten vaccineren. Er is een petitie gestart met als doel de overheid te bewegen om de prijs van het vaccin te verlagen, zodat meer mensen de kans krijgen om zich te beschermen tegen HPV-gerelateerde kankers.

Aanbevelingen voor risicogroepen

Gynaecoloog Bekkers stelt voor om de leeftijdsgrens voor HPV-vaccinaties te verhogen voor vrouwen die in een risicogroep vallen. Hij benadrukt dat niet iedereen het vaccin nodig heeft, maar dat het vooral belangrijk is voor vrouwen die al eens zijn behandeld wegens afwijkingen aan hun baarmoederhals, omdat zij een groter risico lopen om kanker te krijgen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.