Inkomensniveaus en kankerrisico's: een ongelijke verdeling

LLara 20 februari 2024 07:46

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde soorten kanker vaker voorkomen bij mensen met een lager inkomen, terwijl andere soorten kanker vaker worden aangetroffen bij de hogere inkomensgroepen. Verschillende levensstijlfactoren spelen hierbij een rol.

Kankersoorten verschillen per inkomensgroep

Volgens onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) worden bepaalde soorten kanker vaker ontdekt bij mensen in de laagste inkomensgroepen. Dit is met name verontrustend omdat dodelijke vormen zoals longkanker vaker voorkomen bij mensen met een lagere sociaal-economische status. Aan de andere kant worden sommige soorten kanker, zoals huidkanker, vaker gevonden bij de hogere inkomensgroepen.

Invloed van levensstijl op kankerrisico's

Levensstijlfactoren dragen bij aan de verschillen in kankerrisico's tussen verschillende inkomensgroepen. Mensen in de lagere inkomensgroepen hebben vaker ongezonde gewoontes, zoals roken, minder bewegen en overgewicht hebben. Daarentegen nemen mensen in de hogere inkomensgroepen vaker deel aan gezondheidsprogramma's, zoals HPV-vaccinaties en bevolkingsonderzoeken, maar zij drinken ook vaker alcohol, wat ook een risicofactor is voor bepaalde soorten kanker.

Bij het inzoomen op specifieke soorten kanker worden de verschillen tussen inkomensgroepen duidelijker. Zo komt longkanker bijvoorbeeld twee tot drie keer vaker voor bij de minst verdienende mannen. Aan de andere kant, zijn hogere inkomensgroepen vaker de doelgroep bij huidkanker, omdat zij meer blootgesteld zijn aan de zon en sneller medische hulp zoeken bij het vinden van een verdacht plekje.

Overheidsactie voor gezondheidsverschillen

Het IKNL adviseert dat de overheid investeert in gezondheidsbeleid dat de gezondheidsverschillen verkleint en daarbij focust op preventie. Ook zou de overheid moeten werken aan het verhogen van de bestaanszekerheid voor huishoudens met een laag inkomen, om zo de gezondheidsverschillen te verkleinen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.