Is een leeftijdsverlaging voor HPV-bevolkingsonderzoek noodzakelijk?

LLara 12 mei 2024 07:01

Demy Hulshorst en Charell Meijer, oprichters van HPVetKut, pleiten voor een verlaging van de leeftijd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker van 30 naar 25 jaar. Ze willen zo meer vrouwen bewust maken van het Humaan Papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Maar is een dergelijke leeftijdsverlaging echt noodzakelijk?

Petitie voor leeftijdsverlaging bevolkingsonderzoek

Onder de naam HPVetKut hebben Demy Hulshorst en Charell Meijer een petitie gestart om de minimumleeftijd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker te verlagen van 30 naar 25 jaar. Het initiatief werd sterk geïnspireerd door Demy's persoonlijke ervaring met het Humaan Papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bij haar uitstrijkje werden afwijkende cellen gevonden, een mogelijk voorstadium van de ziekte.

Het gevaar van het Humaan Papillomavirus

Hoewel HPV in het begin niet gevaarlijk is, kan het na verloop van tijd leiden tot verschillende vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker. Het virus is wijdverspreid, met acht op de tien mensen die tijdens hun leven met het virus besmet raken. Hoewel vrouwen tussen 30 en 60 jaar kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek, kiezen sommigen ervoor om eerder te beginnen met testen, zoals Demy deed.

Tegenargumenten voor leeftijdsverlaging

Ondanks de bezorgdheid van Demy en Charell zijn er ook tegenstanders van een leeftijdsverlaging voor het bevolkingsonderzoek. Gynaecoloog en hoogleraar Ruud Bekkers en het RIVM geloven dat de voordelen van vroege detectie niet opwegen tegen de nadelen. Zij beweren dat bij mensen onder de 30 het lichaam het virus meestal vanzelf opruimt, waardoor vroegtijdige tests kunnen leiden tot onnodige behandelingen.

Een van de voornaamste bezwaren tegen het verlagen van de leeftijd voor het bevolkingsonderzoek is de psychologische impact van een vroege positieve diagnose. Het testen op HPV kan aanzienlijke stress en angst veroorzaken bij mensen die positief testen, met name omdat hun lichaam het virus waarschijnlijk vanzelf zal opruimen. Dit kan leiden tot slapeloze nachten en onnodige zorgen over de mogelijkheid van kanker.

Er zijn landen zoals België, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen waar de leeftijd voor het bevolkingsonderzoek al lager is dan 30 jaar. Echter, volgens het RIVM, gaan de leeftijdsgrenzen in deze landen eerder omhoog dan omlaag. Dit verschil in aanpak onderstreept het voortdurende debat over de optimale leeftijd voor het starten van screening op HPV en baarmoederhalskanker.

Het belang van HPV-vaccinatie

Naast vroegtijdige screening, is er nog een andere benadering om baarmoederhalskanker te voorkomen: vaccinatie. Zowel gynaecologen als het RIVM zien het HPV-vaccin als een effectiever middel om baarmoederhalskanker te bestrijden dan vroegtijdige screening. Met een hoge vaccinatiegraad, zoals in Australië, kan baarmoederhalskanker een zeldzame ziekte worden. Het is dan ook het streven van het RIVM om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.