Jaarlijkse coronaprik nu onderdeel van Amerikaans vaccinatieprogramma

LLara 15 september 2023 21:32

In de Verenigde Staten wordt de jaarlijkse coronaprik nu onderdeel van het vaste vaccinatieprogramma. Terwijl in Nederland de Gezondheidsraad aangeeft dat niet iedereen zich deze winter hoeft te melden voor een (booster)prik, is de aanpak in de VS aanzienlijk anders.

CDC adviseert jaarlijkse coronaprik

Het Amerikaanse ziektebestrijdingscentrum (CDC) heeft deze week aangeraden om iedereen ouder dan zes maanden te vaccineren tegen het coronavirus. Hierdoor kunnen Amerikanen nu op diverse locaties terecht voor hun jaarlijkse coronaprik. Dit onderdeel van het vaccinatieprogramma is niet in Nederland van toepassing.

Specifieke doelgroepen voor vaccinatie in Nederland

In Nederland hanteert de Gezondheidsraad een andere aanpak. Zij raadt specifieke groepen mensen aan om zich te laten vaccineren. Dit omvat onder andere personen van 60 jaar of ouder, zwangere vrouwen, zorgverleners en personen met een hoog medisch risico. Deze aanbeveling is gebaseerd op de veronderstelling dat een groot deel van de Nederlandse bevolking al immuniteit heeft opgebouwd tegen het virus.

Uitnodigingsbeleid voor coronavaccinatie

In Nederland krijgen alleen mensen van 60 jaar en ouder een uitnodiging om het coronavaccin te krijgen. De andere groepen die het vaccin aanbevolen wordt, zoals zwangere vrouwen, zorgpersoneel en mensen met een hoog medisch risico, moeten zelf een afspraak maken bij de GGD. Deze praktijk wordt gehandhaafd omdat patiëntgegevens alleen aan huisartsen bekend zijn.

Voor zwangere vrouwen en mensen met een hoog medisch risico blijft de coronaprik beschikbaar tot eind december. Of de coronaprik permanent onderdeel zal gaan vormen van een jaarlijks vaccinatieprogramma, hangt af van de verdere ontwikkeling van het virus. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccinatieprogramma jaarlijks te evalueren en indien nodig aan te passen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.