Jonge Diabetespatiënten: minder e-bike, meer sport!

LLara 17 november 2023 08:02

Nederland kampt met een diabetescrisis en de jonge generatie wordt steeds vaker getroffen. Internist Frank Huvers wijst op veranderingen in levensstijl, zoals minder bewegen en meer eten, als hoofdoorzaak. Daarnaast speelt de toename van e-bikes en bakfietsen een rol bij het gebrek aan beweging bij kinderen.

Toename van diabetes in Nederland

Nederland maakt een verontrustende tijd door met betrekking tot diabetes. Volgens de statistieken zijn er momenteel 1,2 miljoen diabetici in ons land, en jaarlijks komen daar nog eens 50.000 nieuwe gevallen bij. Het is een zorgwekkende trend die aandacht vereist.

Toename van diabetes type 2 bij jongeren

Wat zorgwekkend is, is de toenemende prevalentie van type 2 diabetes bij kinderen en jongeren. Een ziekte die voornamelijk wordt veroorzaakt door levensstijlgewoonten, zoals slechte voeding en gebrek aan lichamelijke activiteit, begint steeds meer invloed te krijgen op het jongere segment van de bevolking.

Een van de factoren die bijdragen aan de verminderde fysieke activiteit bij kinderen is de toename van het gebruik van e-bikes en bakfietsen. Deze vervoersmiddelen maken het gemakkelijker voor kinderen om zich te verplaatsen, maar ze verminderen ook de hoeveelheid lichamelijke activiteit die ze dagelijks krijgen.

Sociaaleconomische factoren spelen ook een rol bij de toename van diabetes type 2. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lagere opleiding en inkomen een twee keer zo hoog risico hebben op het ontwikkelen van de ziekte in vergelijking met mensen die hoger opgeleid zijn en een voldoende inkomen hebben.

Belang van beweging bij kinderen

Om de toename van diabetes bij kinderen en jongeren tegen te gaan, moet er meer nadruk worden gelegd op het bevorderen van lichamelijke activiteit. Ouders en de omgeving van het kind spelen hierin een cruciale rol. Het is belangrijk om het plezier en het belang van beweging voor kinderen te benadrukken.

Gezonder leven om diabetes te voorkomen

Internist Frank Huvers heeft een eenvoudig, maar krachtig advies voor diegenen die hun risico op diabetes willen verminderen: leid een gezonder leven. Het betekent meer lichamelijke activiteit en minder afhankelijkheid van gemotoriseerde vervoersmiddelen. "Gooi de e-bike weg. En pak een gewone fiets of een mountainbike."

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.