Jonger beginnen met HPV-screening: Demy's strijd voor verandering

LLara 5 mei 2024 07:01

Demy Hulshorst, die op haar 21ste HPV bleek te hebben, pleit voor een verlaging van de leeftijd voor het uitstrijkje van 30 naar 25 jaar. Samen met haar studiegenoot Charell Meijer voert ze campagne via de petitie 'HPVetkut', om jonge vrouwen bewust te maken van de risico's van HPV en baarmoederhalskanker.

Het ontdekken van Demy's HPV

Op 21-jarige leeftijd ontdekte Demy Hulshorst - na talrijke bloedingen - dat ze HPV had, een virus dat in sommige gevallen kan uitmonden in baarmoederhalskanker. Haar ervaring onderstreept het belang van vroege opsporing en bewustwording van dit risico onder jonge vrouwen.

Het HPV-virus is niet zeldzaam; bijna iedereen komt er minstens één keer of vaker in aanraking mee. In veel gevallen is het lichaam in staat om de infectie zelfstandig op te ruimen, wat het nut van regelmatige controle en bewustwording alleen maar onderstreept.

'HPVetkut': een campagne voor verandering

Demy wil de leeftijd voor het HPV-uitstrijkje verlagen naar 25 jaar. Om dit te bereiken, is ze samen met haar studiegenoot Charell Meijer een campagne gestart met de petitie 'HPVetkut'. Hun doel is om de bewustwording te vergroten en, indien mogelijk, veranderingen teweeg te brengen in het huidige beleid.

Gynaecoloog Ruud Bekkers benadrukt dat er verschillende redenen zijn waarom vrouwen pas vanaf hun 30ste worden opgeroepen voor een uitstrijkje. Hij wijst onder meer op de recente vaccinatiecampagne en de verwachting dat het aantal vrouwen jonger dan 30 jaar met baarmoederhalskanker zal halveren.

Het belang van vaccinatie en screening op je 30ste

Volgens gynaecoloog Bekkers is het cruciaal om op je 30ste te vaccineren en te screenen. Hij benadrukt dat de HPV-vaccinatie bij meisjes 90% van de baarmoederhalskanker voor het 30ste jaar kan voorkomen. Hij pleit er daarom voor dat alle vrouwen van 30 deelnemen aan de test en dat jonge meisjes worden gevaccineerd.

Noorwegen: een voorbeeld voor vroege HPV-screening

In sommige landen, zoals Noorwegen, wordt vrouwen vanaf 25 jaar aangeraden om een HPV-test te doen. Deze aanpak kan mogelijk een voorbeeld zijn voor andere landen om de huidige richtlijnen te herzien en de leeftijd voor screening te verlagen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.