Kan calorie-informatie op menukaarten bijdragen aan de strijd tegen obesitas?

LLara 29 februari 2024 11:31

In Engeland moeten grote restaurantketens verplicht calorie-informatie op hun menukaarten weergeven. Dit beleid lijkt te werken, maar onderzoekers beweren dat er meer nodig is om de obesitas-epidemie aan te pakken. Hoe kan Nederland hiervan leren?

Calorie-informatie op menukaarten in Engeland

De Britse overheid heeft bijna twee jaar geleden een verplichting ingevoerd voor grote restaurantketens om calorie-informatie te vermelden op hun menukaarten. Het idee is dat door transparantie te bieden over het aantal calorieën in een maaltijd, mensen gezondere keuzes kunnen maken. Ook zou het restauranteigenaren kunnen stimuleren om bewustere keuzes te maken bij het samenstellen van hun menu. Hoewel dit beleid enig effect heeft gehad, menen onderzoekers dat er meer maatregelen nodig zijn om de obesitasproblematiek aan te pakken.

Beperkingen van het huidige beleid

Het huidige beleid geldt alleen voor eetgelegenheden met meer dan 250 medewerkers. Volgens modellen van de Universiteit van Liverpool zou dit beleid tot 2041 slechts ongeveer 730 sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Hoewel dit aantal aanzienlijk is, vormt het slechts een klein deel van de totale sterfgevallen die aan obesitas gerelateerd zijn. Daarom pleiten onderzoekers voor uitbreiding van de maatregel naar alle bedrijven, groot en klein.

Potentieel van een uitgebreide maatregel

Onderzoekers suggereren dat als de maatregel zou worden uitgebreid tot alle bedrijven, ongeacht hun grootte, het aantal voorkomen sterfgevallen drastisch zou toenemen. In hun modelvoorspellingen zou dit kunnen leiden tot ongeveer 9200 minder sterfgevallen – bijna 13 keer meer dan de huidige cijfers. Deze bevinding onderstreept het potentieel van de verplichting om calorie-informatie te vermelden als hulpmiddel bij de preventie van obesitasgerelateerde sterfgevallen.

In vergelijking met Engeland is de situatie in Nederland anders: hier bestaat geen verplichting om calorie-informatie op menukaarten te vermelden. Echter, andere landen zoals de Verenigde Staten en delen van Australië hebben soortgelijke wetgeving geïntroduceerd. Ook in Wales en Schotland wordt dergelijke wetgeving overwogen. Het is de vraag of Nederland het voorbeeld van deze landen zal volgen en ook een dergelijke maatregel zal invoeren om obesitas te bestrijden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.