Kinderen raken eerder in puberteit: Oproep voor onderzoek door kinderartsen

LLara 3 maart 2024 07:02

Er zijn signalen dat kinderen in Nederland steeds vroeger in de puberteit komen, een ontwikkeling met potentiële negatieve gevolgen voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Kinderartsen pleiten voor een dringend onderzoek naar deze trend, aangezien er al ruim 15 jaar geen onderzoek naar dit fenomeen is gedaan in Nederland.

Stijging vervroegde puberteit: onderzoek nodig

Jonge kinderen vertonen steeds vaker tekenen van vroege puberteit, zoals zweten, borstontwikkeling en haargroei in de oksels en schaamstreek. Dit kan leiden tot diverse mentale en fysieke klachten. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde roept op tot een grondig onderzoek naar deze zorgwekkende trend, aangezien het al geruime tijd geleden is dat er in ons land onderzoek naar dit fenomeen is verricht.

Medische professionals definiëren vervroegde puberteit als het begin van de lichamelijke transitie naar volwassenheid vóór de leeftijd van acht jaar bij meisjes en negen jaar bij jongens. Langetermijngegevens tonen een aanzienlijke daling aan in de gemiddelde leeftijd waarop meisjes voor het eerst menstrueren; 100 jaar geleden was dit gemiddeld op 16-jarige leeftijd, terwijl dit nu rond de 13 jaar ligt.

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de vervroegde puberteit bij kinderen. De industriële revolutie heeft geleid tot betere voeding en minder infecties, wat de puberteit kan versnellen. Daarnaast kunnen blootstelling aan microplastics en overgewicht ook een rol spelen in het vroegtijdig intreden van de puberteit, hoewel er nog meer onderzoek nodig is om deze verbanden te bevestigen.

Gevolgen van vervroegde puberteit

Vervroegde puberteit kan zowel onmiddellijke als langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken. Op korte termijn kan er een 'mismatch' optreden tussen de fysieke ontwikkeling en de emotionele rijpheid van het kind, wat kan leiden tot psychische problemen. Op langere termijn is er mogelijk ook een verhoogd risico op aandoeningen zoals diabetes, borstkanker en hart- en vaatziekten.

Gebrek aan onderzoek in Nederland

Ondanks het groeiende bewijs en de toenemende bezorgdheid over vervroegde puberteit, is er in Nederland de afgelopen 15 jaar geen onderzoek naar gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tot nu toe nog geen financiering toegekend voor dergelijk onderzoek, wat een belemmering vormt voor onze kennis en begrip van deze kritieke kindergezondheidskwestie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.