Klimaatverandering en het opkomende gevaar van tropische ziektes in Nederland

LLara 29 oktober 2023 18:33

Klimaatverandering kan leiden tot een toename van het aantal tropische ziektes in Nederland. Hoewel dit zorgwekkend is, zou dit niet het meest urgente probleem met betrekking tot klimaatverandering zijn in Nederland.

Klimaatverandering kan tropische ziektes veroorzaken

Klimaatverandering is een veelzijdig probleem dat vele aspecten van het leven, onder andere onze gezondheid, beïnvloedt. Volgens Hoogleraar Martin Grobusch, hoofd van het Centrum voor Tropische Geneeskunde en Reizigersgeneeskunde van het Amsterdam UMC, kunnen we verwachten dat er in de toekomst meer kleine uitbraken van infectieziekten zullen plaatsvinden die we nu nog als tropisch beschouwen. Hoewel dit zorgwekkend is, benadrukt Grobusch dat dit niet het meest urgente probleem is als we het hebben over klimaatverandering.

Muggen overgedragen ziektes kunnen toenemen

Hoewel we ons niet blind moeten staren op de komst van tropische ziektes naar Nederland, moeten we wel alert zijn. We hebben al gevallen van het westnijlvirus in ons land gezien, en Hoogleraar Grobusch voorspelt dat we in de toekomst mogelijk ook dengue en andere door muggen overgedragen ziektes kunnen zien. Hoewel de kans op een grootschalige uitbraak misschien klein is, kunnen lokale uitbraken wel degelijk voorkomen.

Toenemend risico op vectorziekten door klimaatverandering

Een ander gevolg van klimaatverandering is het toenemende risico op vectorziekten. Deze ziektes, die overgedragen kunnen worden door bijvoorbeeld muggen of teken, kunnen toenemen doordat een hogere temperatuur en hogere vochtigheid gunstig zijn voor de vectoren, waaronder muggen. Hoewel droge zomers ongunstig zijn voor muggen, maakt de opwarming van de aarde het leven voor deze vectoren gemakkelijker.

Professor Koopmans wijst erop dat niet alleen ziektes die door muggen worden overgebracht een risico vormen. Klimaatverandering kan ook leiden tot meer natuurrampen zoals overstromingen, die op hun beurt kunnen leiden tot een toename van voedselinfecties. Dit is een ander aspect van klimaatverandering waarmee we rekening moeten houden bij het overwegen van de gevolgen voor de volksgezondheid.

Snelle herkenning van symptomen is cruciaal

Hoewel het belangrijk is om ons bewust te zijn van de mogelijke risico's van klimaatverandering, is het ook belangrijk om proactief te zijn in het voorkomen van mogelijke gezondheidsproblemen. Grobusch benadrukt bijvoorbeeld de noodzaak voor huisartsen om sneller symptomen van infectieziekten die nu nog exotisch zijn te herkennen. Dit kan helpen om de verspreiding van deze ziekten te beperken.

Landschapsverandering kan gunstig zijn voor malariamuggen

Klimaatverandering heeft ook invloed op het landschap. Met een dalende grondwaterspiegel en stijgende zeespiegel kan het landschap veranderen op manieren die gunstige omstandigheden kunnen creëren voor malariamuggen. Dit kan weer leiden tot een toename van malaria in gebieden waar dit eerder niet het geval was. Hieruit blijkt wederom hoe complex en verstrekkend de impact van klimaatverandering op onze gezondheid kan zijn.

Hoewel de mogelijke toename van overdraagbare infectieziekten zorgwekkend is, benadrukt Grobusch dat we ons daar niet te veel zorgen over moeten maken. Het is belangrijker om ons te concentreren op hoe we klimaatverandering kunnen tegengaan. Deze verschuiving in focus is een belangrijke stap in de aanpak van de bredere problemen die klimaatverandering met zich meebrengt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.