Longcovidpatiënten eisen erkenning en betere zorg via stembusakkoord

LLara 4 oktober 2023 18:47

Met de komende verkiezingen proberen belangenorganisaties voor longcovidpatiënten een stembusakkoord te sluiten met politieke partijen. Hun doel is meer erkenning en betere zorg van het volgende kabinet te krijgen.

Stembusakkoord voor erkenning en zorg

Geconfronteerd met de naderende verkiezingen, proberen belangenorganisaties zoals PostCovid NL, Long Covid Nederland, Kinderen met Long Covid en #NietHersteld stembusakkoorden te bereiken met zoveel mogelijk politieke partijen. Ze hopen op deze manier meer erkenning en betere zorg voor longcovidpatiënten te krijgen van het volgende kabinet.

Gebrek aan publiek bewustzijn en begrip

Volgens de belangenorganisaties ontbreekt er in Nederland een publiek bewustzijn over wat longcovid is en welke impact deze chronische aandoening heeft. Mensen die aan longcovid lijden, ervaren vaak onbegrip. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in situaties waarin leerplichtambtenaren niet begrijpen dat kinderen met longcovid niet in staat zijn deel te nemen aan regulier onderwijs.

Toegankelijkheid van specialistische zorg

In de petitie wordt ook beweerd dat de specialistische zorg voor longcovidpatiënten niet voldoende toegankelijk is. Hoewel patiënten nu wel terecht kunnen bij hun huisarts of een medisch specialist, zijn deze professionals niet altijd deskundig genoeg op dit gebied. Er zijn gevallen waarin patiënten behandelingen krijgen die de longcovid verergert.

Als derde punt wordt in de petitie het belang van de financiering van biomedisch onderzoek benadrukt. Hoewel de 32 miljoen euro die demissionair minister Kuipers heeft uitgetrokken voor onderzoek naar longcovid een goed begin is, zijn de belangenorganisaties bezorgd over langdurige financiële steun van de overheid.

Oprichting landelijk expertisecentrum

In het licht van de noodzaak van langdurige en uitgebreide betrokkenheid van de overheid bij het onderzoeksprogramma, pleiten de belangenorganisaties voor de oprichting van een landelijk expertisecentrum. Dit centrum zou dienen als een hub voor kennis en ervaring, niet alleen voor de behandeling van long covid, maar ook voor andere postinfectieuze aandoeningen.

Via hun poging een stembusakkoord te bereiken, proberen de belangenorganisaties meer invloed te krijgen op de manier waarop de politiek prioriteiten stelt in de behandeling van longcovid en vergelijkbare aandoeningen. Dit blijft een kernpunt van zorg en debat.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.