Mentale gezondheid speelt grote rol in ontwikkeling vroege dementie

LLara 2 januari 2024 09:32

Een recente studie van Nederlandse en Britse wetenschappers toont aan dat mentale gezondheid een sterke voorspeller is van het risico op dementie op jonge leeftijd. Hierbij wordt benadrukt dat naast bekende risicofactoren als roken en alcoholgebruik ook depressie en sociale isolatie een grote rol spelen.

Mentale gezondheid en vroege dementie

Volgens een recente studie van de Universiteit Maastricht (UM) en de University of Exeter, is mentale gezondheid een sterke voorspeller van de ontwikkeling van dementie op een relatief jonge leeftijd. Jongdementie wordt gedefinieerd als de ontwikkeling van de ziekte vóór de leeftijd van 65 jaar. Deze bevindingen onderstrepen het belang van geestelijke gezondheidszorg in de preventie en vroege opsporing van dementie.

De onderzoekers van UM en de University of Exeter wisten vijftien risicofactoren te identificeren die bijdragen aan de ontwikkeling van dementie op jonge leeftijd. Naast bekende risicofactoren zoals roken en alcoholgebruik, hebben ze ook vastgesteld dat depressie en sociale isolatie een significant effect hebben op het risico. Dit toont aan dat een holistische benadering van gezondheidszorg, die ook de mentale gezondheid omvat, cruciaal is bij het bestrijden van dergelijke aandoeningen.

Genetisch vs leefstijlfactoren bij dementie

De studie kan bijdragen aan het veranderen van de perceptie dat dementie op jonge leeftijd voornamelijk genetisch bepaald is. Door de identificatie van meerdere risicofactoren wordt duidelijk dat er naast genetische factoren ook leefstijl- en mentale gezondheidsfactoren zijn die een rol spelen. Dit kan helpen in het vroegtijdig opsporen en zelfs helpen voorkomen van de ontwikkeling van de ziekte.

Cijfers dementie in Nederland

In Nederland zijn er ongeveer 15.000 mensen die voor hun 65ste dementie hebben ontwikkeld. Elk jaar komen daar ongeveer 1.000 tot 1.500 gevallen bij. Deze cijfers benadrukken de urgentie en het belang van preventie en vroege opsporing van deze ziekte.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.