Microplastics tasten niet alleen het milieu aan, maar veranderen ook ons gedrag

LLara 29 augustus 2023 20:52

Een nieuw onderzoek wijst uit dat microplastics, die overal in het milieu worden aangetroffen, ook in ons lichaam belanden en mogelijk een grotere impact hebben dan we tot nu toe dachten. Vooral gedragsveranderingen zijn een zorgwekkende bevinding.

Microplastics dringen ons lichaam binnen

Microplastics zijn overal te vinden, van de toppen van de Himalaya tot het verre Antarctica. Het is dan ook geen verrassing dat deze minuscule plasticdeeltjes hun weg vinden naar ons lichaam. De impact van deze deeltjes op ons organisme kan echter veel groter zijn dan we aanvankelijk dachten. Het is een zorgwekkend fenomeen dat verder onderzoek behoeft.

Professor Jaime Ross van de University of Rhode Island heeft de effecten van microplastics op de hersenfunctie en ontstekingsreacties in muizen bestudeerd. Deze kleine deeltjes werden in verschillende doses aan de muizen toegediend via het drinkwater. De resultaten waren zorgwekkend: de microplastics hoopten zich op in verschillende organen en weefsels, met duidelijke gedragsveranderingen tot gevolg, vooral bij oudere proefdieren.

Het onderzoeksteam merkte op dat de muizen die waren blootgesteld aan microplastics, afwijkend gedrag vertoonden. Ook veranderden de biomarkers in de lever en hersenen van de dieren, wat wijst op een mogelijke verstoring van het immuunsysteem. Deze bevindingen suggereren dat microplastics mogelijk een vergelijkbaar effect hebben op mensen, wat ernstige implicaties zou kunnen hebben voor de volksgezondheid.

Microplastics bereiken zelfs onze hersenen

De microplastics waren erin geslaagd om door te dringen in elk orgaan dat door de onderzoekers werd bestudeerd, inclusief de hersenen. Dit duidt erop dat deze deeltjes de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, een mechanisme dat normaal gesproken fungeert als een soort schild om het brein te beschermen tegen virussen en bacteriën. Deze ontdekking is heel alarmerend en toont de noodzaak aan om de effecten van microplastics op het menselijk lichaam verder te onderzoeken.

Microplastics kunnen de productie van cruciaal eiwit beïnvloeden

Het onderzoek suggereert ook dat de aanwezigheid van microplastics in de hersenen de productie vermindert van GFAP, een cruciaal eiwit dat betrokken is bij neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en depressie. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor vervolgonderzoek, om te begrijpen hoe blootstelling aan microplastics kan leiden tot neurologische aandoeningen en ziekten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.