Misbruik van obesitasmedicijnen: Meer dan een 'quick fix' nodig

LLara 7 februari 2024 07:49

Patiënten met ernstig overgewicht krijgen vaak obesitasmedicijnen voorgeschreven zonder deel te nemen aan een levensstijlcursus. Dit onthullende feit komt naar voren uit onderzoek van zorgverzekeraar CZ, en zet de discussie over het juiste gebruik van deze medicijnen op scherp.

Voorschrijfpraktijken van obesitasmedicijnen

In Nederland wordt de strijd tegen obesitas vaak aangegaan met behulp van medicijnen. Hoewel dit voor sommigen effectief kan zijn, toont onderzoek van CZ aan dat artsen deze geneesmiddelen vaak voorschrijven zonder de patiënt te verplichten om een levensstijlcursus te volgen. Dit is zorgwekkend, omdat medicatie alleen vaak niet voldoende is om langdurig gewichtsverlies te bereiken.

Saxenda en leefstijlcursus: een noodzakelijke combinatie

Tijdens een recente studie ontdekte CZ dat het afslankmedicijn Saxenda vaak wordt voorgeschreven zonder dat de patiënt deelneemt aan een levensstijlcursus. Dit is zorgwekkend, omdat zowel medicatie als levensstijlverandering essentieel zijn voor effectief gewichtsverlies. Het voorschrijven van Saxenda zonder begeleidende levensstijlverandering is niet in lijn met de aanbevelingen voor het gebruik van dit medicijn.

De ervaring van Marja Blom-Salemink, een patiënt die Saxenda gebruikt en een levensstijlcursus volgt, onderstreept het belang van deze gecombineerde aanpak. Zij ziet Saxenda als een 'steuntje in de rug' in haar strijd tegen obesitas, maar benadrukt dat het medicijn alleen niet voldoende is. De levensstijlcursus, zegt ze, is een essentieel onderdeel van haar succesvolle behandeling.

Noodzaak tot heroverweging van voorschrijfprotocol

Met de toenemende prevalentie van obesitas is er een groeiende behoefte aan effectieve behandelstrategieën. Echter, de huidige voorschrijfpraktijken van obesitasmedicijnen worden in twijfel getrokken. Er moet een discussie worden gevoerd over de noodzaak om de voorschrijfrichtlijnen te herzien en mogelijk het gebruik van medicijnen zoals Saxenda uit te breiden. Het doel moet zijn om het risico op obesitasgerelateerde ziekten te verminderen en tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn van de patiënt te verbeteren.

Dankzij haar inzet, de hulp van Saxenda en de levensstijlcursus, heeft Marja aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar strijd tegen obesitas. Ze is 13 kilo afgevallen, een prestatie die haar in staat stelt een noodzakelijke knieoperatie te ondergaan, die eerder was uitgesteld vanwege haar gewicht. Haar verhaal is een krachtig voorbeeld van wat er kan worden bereikt met de juiste combinatie van medicatie en levensstijlveranderingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.