Nieuw onderzoek geeft hoop aan longcovidpatiënten, maar oplossing is nog ver weg

LLara 11 december 2023 17:47

Het UMC Utrecht start een groot Europees onderzoek naar long covid, een aandoening waar zo'n 100.000 Nederlanders aan lijden. Het onderzoek, dat bestaande medicijnen zal testen op hun vermogen om symptomen te helpen herstellen, biedt een sprankje hoop. Maar een definitieve oplossing is nog niet in zicht.

Aanvang van nieuw onderzoek naar long covid

Er zijn in Nederland ongeveer 100.000 mensen die lijden aan ernstige klachten door long covid. Deze aandoening heeft het leven van vele mensen drastisch veranderd en hen veel leed bezorgd. Er is enige hoop voor deze patiënten door een nieuw onderzoek dat wordt gestart door het UMC Utrecht. Het onderzoek zal zich richten op de effectiviteit van bestaande medicijnen om de symptomen van long covid te helpen herstellen.

Coördinatie van Europees onderzoek

Het onderzoek naar long covid is een grootschalig Europees project, gecoördineerd door Marc Bonten, hoogleraar infectieziekten aan het UMC Utrecht. Het doel is om te onderzoeken of bestaande medicijnen de symptomen van long covid kunnen helpen herstellen. Het is echter nog niet bekend of deze medicijnen een significante bijdrage kunnen leveren aan het herstel van grote groepen patiënten.

Omdat long covid een nieuwe ziekte is die in veel verschillende vormen voorkomt, benadrukt het UMC Utrecht dat er nog veel onderzoek nodig is om te begrijpen hoe de ziekte ontstaat en hoe deze kan worden genezen. Hoewel het onderzoek hoop biedt, waarschuwen ze dat het nog een tijd zal duren voordat er nieuwe medicijnen specifiek voor de behandeling van long covid kunnen worden ontwikkeld.

Cruciale rol van patiëntengroepen bij onderzoek

De Stichting Long Covid en de patiëntengroep Long Covid Nederland spelen een belangrijke rol in het financieren en mogelijk maken van dit onderzoek. Met behulp van hun startfinanciering kan de voorbereidingsfase van het onderzoek beginnen. Daarnaast zullen er vanaf 2024 overheidsgelden beschikbaar zijn om het klinisch onderzoek te starten.

Er is een verandering in de manier waarop long covid wordt erkend en begrepen. Door het grote aantal mensen dat nu iemand kent die aan long covid lijdt, wordt de ziekte meer erkend. Het onderzoek kan bijdragen aan het vergroten van dit bewustzijn en de erkenning van long covid als een ernstige en invaliderende ziekte.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.