Nieuwe Coronavaccinatieronde: 4,8 Miljoen 60-plussers Uitgenodigd

LLara 19 september 2023 07:07

Het RIVM begint vandaag met het versturen van uitnodigingen voor een nieuwe vaccinatieronde, gericht op 60-plussers en andere risicogroepen. Niet iedereen krijgt echter automatisch een uitnodiging voor deze herhaalprik. Hier is wat je moet weten.

Doelgroep nieuwe vaccinatieronde

De focus van deze nieuwe vaccinatieronde ligt op individuen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door COVID-19. Hieronder vallen overwegend 60-plussers, mensen met een verlaagd immuunsysteem en diegenen met bestaande gezondheidsproblemen. Echter, ook zwangere vrouwen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten zijn inbegrepen.

Uitnodigingen voor 60-plussers

Deze vaccinatieronde is specifiek gericht op Nederlanders die de leeftijd van 60 jaar of ouder hebben bereikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verstuurt uitnodigingsbrieven naar deze groep, die ongeveer 4,8 miljoen mensen omvat.

Hoewel mensen onder de 60 jaar geen automatische uitnodiging ontvangen, is het voor hen toch mogelijk om zich te laten vaccineren. Zij kunnen vanaf half oktober zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken bij de GGD voor hun vaccinatie.

De locaties waar vaccinaties worden gegeven, zijn terug te vinden op de speciale website van de overheid. Voor mensen die in een instelling verblijven, wordt het nog makkelijker gemaakt: een medewerker van de GGD komt naar de instelling toe om de vaccinatie te geven.

Gebruik XBB-vaccin

Voor deze vaccinatieronde wordt gebruikt gemaakt van het zogeheten XBB-vaccin. Dit vaccin is ontwikkeld door BioNTech/Pfizer en specifiek afgestemd op de huidige variant van het coronavirus, te weten de XBB.1.5-omikronvariant.

Noodzaak coronavaccinatie

Ondanks de brede bescherming tegen COVID-19 in de bevolking, acht het RIVM een vaccinatie nog steeds noodzakelijk voor bepaalde groepen, voornamelijk vanwege de aanwezigheid en de risico's van het virus. Kwetsbare mensen kunnen nog steeds ernstig ziek worden als zij het virus oplopen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.