Nieuwe coronavaccinatieronde trekt volop aandacht van 60-plussers

LLara 9 oktober 2023 21:02

De GGD is erg tevreden over de opkomst van zestigplussers tijdens de nieuwe ronde van coronavaccinaties. Ondanks dat de opkomst lager ligt bij de griepprikgroep, zijn de algemene getallen positief en wordt er gestreefd naar een toenemend aantal vaccinaties per week.

Zestigplussers reageren positief op vaccinatieoproep

De GGD heeft uitgesproken blij te zijn met de opkomst van zestigplussers die reageren op de oproep voor een herhaalvaccinatie tegen het coronavirus. Er is waardering voor het besef van het belang van vaccinatie onder deze demografie, vooral gezien hun verhoogde risico in relatie tot COVID-19. Ondanks dat de opkomst onder de zogenaamde 'griepprikgroep' lager ligt, zijn de algehele opkomstcijfers bemoedigend.

Nieuwe vaccinatieronde richt zich op risicogroepen

De GGD is recent gestart met een nieuwe ronde van de coronavaccinatie. Deze ronde is specifiek gericht op mensen boven de zestig en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Dit weerspiegelt de voortdurende inspanningen van de GGD om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen tegen het virus te beschermen.

GGD streeft naar 15.000 vaccinaties per week

Met het huidige tempo van vaccinatie en de positieve reactie van de doelgroep, streeft de GGD naar een toename van het aantal vaccinaties per week. Het uiteindelijke doel is om het aantal prikken te verhogen naar ongeveer 15.000 per week, een doel dat een significante bijdrage zal leveren aan de algemene immuniteit tegen het virus binnen de gemeenschap.

Om drukte op vaccinatielocaties te voorkomen en een soepel verloop van de vaccinatieronde te garanderen, heeft de GGD ervoor gekozen om de uitnodigingen voor de herhaalprik geleidelijk te verspreiden. Niet alle zestigplussers hebben daarom al een uitnodiging ontvangen, maar dit proces zal doorgaan tot in november.

De GGD heeft aangegeven dat er voorlopig geen verdere vaccinatierondes gepland staan. Dit komt omdat jongere bevolkingsgroepen vaak al corona hebben gehad en al meerdere vaccinaties hebben ontvangen, wat betekent dat ze voldoende weerstand tegen het virus hebben opgebouwd.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.