Nieuwe variant van vogelgriepvirus gevonden in Biddinghuizen

LLara 1 augustus 2023 14:37

Het vogelgriepvirus dat vorige week werd geïdentificeerd op een biologische legboerderij in Biddinghuizen blijkt een nieuwe variant te zijn, die momenteel circuleert onder meeuwen. Dit blijkt uit genetische analyses uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Nieuwe variant vogelgriepvirus ontdekt

Vorige week werd op een biologische leghennenboerderij in Biddinghuizen een nieuwe variant van het vogelgriepvirus ontdekt. Deze genetische variant, bekend als het BB-genotype, circuleert op dit moment onder meeuwen. Het virus werd geïdentificeerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), die een genetische analyse van het virus uitvoerden.

Hoogpathogeen H5N1-virus ontdekt

Het onderzoeksteam van WBVR bevestigde dat het geïdentificeerde virus opnieuw het hoogpathogene H5N1-virus is. Deze variant van het vogelgriepvirus heeft een andere genetische samenstelling dan de eerder dit jaar op pluimveebedrijven geïdentificeerde virussen. Nancy Beerens, het hoofd van het nationaal referentielaboratorium voor aviaire influenza, bevestigde deze bevindingen.

Grote vogelsterfte door nieuwe vogelgriepvariant

Het genetisch geanalyseerde virus blijkt niet alleen te circuleren onder meeuwen, maar ook aanzienlijke sterfte onder vogels in zowel Nederland als de rest van Europa te veroorzaken. Dit specifieke bird flu virus, HPAI H5N1 genotype BB, bevat genoomsegmenten die afkomstig zijn van meeuwenvirussen, wat betekent dat het ook pluimvee kan infecteren.

Eerdere experimentele studies uitgevoerd in Italië hebben al aangetoond dat deze meeuwenvariant van het vogelgriepvirus ook pluimvee kan infecteren. Dit onderstreept de noodzaak voor strikte bioveiligheidsmaatregelen op pluimveebedrijven om de verspreiding van dit potentieel dodelijke virus te beperken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.